Skip to main content

Het Genootschap Oud Zandvoort
bestaat in 2024 alweer 54 jaar! 

Het Genootschap Oud Zandvoort is officieel opgericht op 11 december 1970. Dit gebeurde tijdens de oprichtingsvergadering die plaatsvond in de congreszaal van “Zomerlust”. Het initiatief voor de oprichting werd ruim een half jaar eerder genomen door folklorevereniging “De Wurf”. Laatstgenoemde vereniging belegde namelijk op 22 mei 1970 een vergadering in het Gemeenschapshuis waar in beginsel werd besloten om te komen tot de oprichting van een Genootschap “Oud Zandvoort”.
 
De aanwezigen hadden toen vast niet gedacht dat de zaal en het gebouw zo’n 15 jaar later tegen de vlakte zouden gaan en dat foto’s van gebouw “Zomerlust” vandaag de dag niet veel voorkomen. Het GOZ heeft ook aan de wieg gestaan van de Oudheidskamer, die vandaag de dag in het Zandvoorts Museum nog steeds te zien is.

Doelstelling van het Genootschap is om het boeiende verleden van Zandvoort als vissersplaats en badplaats levend te houden. Het Genootschap heeft een respectabel archief: zo’n 35.000 digitale beelden en het gaat al snel in de richting van 40.000. Ook wordt er hard gewerkt aan de digitalisering van oude filmbeelden, die we met plezier laten zien tijdens onze Genootschapsavonden. Daarnaast werkt het GOZ mee aan presentaties van allerlei organisaties en instellingen. Uiteraard werkt het Genootschap ook nauw samen met de Zandvoortse musea. Over musea gesproken, heeft u al eens het digitale museum op deze site bezocht? 

In jubileumjaar 2020 hebben wij ten gevolge van het Coronavirus helaas geen Genootschapsavonden kunnen organiseren, wel hebben wij alle leden van onze vereniging in binnen- en buitenland het jubileumboek toe kunnen zenden. Gezien de vele lovende reacties was dit een schot in de roos!

In 2023 hebben wij weer een Genootschapavond georganiseerd. Folkert Bloeme hield een interessante lezing over de wederopbouw van Zandvoort na de 2e wereldoorlog..
Als er hopelijk niet weer een pandemie de kop op steekt zullen wij in 2024 weer een
Genootschapsavond organiseren. Gezien de ontwikkelingen rond de verbouw van gebouw de Krocht is het echter nog niet zeker of deze daar gehouden zal kunnen worden. Uiteraard zullen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte
houden!