Weblinks GOZ

Archieven

Weblink Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief is hét historisch informatiecentrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem.

Op deze website kunt u gegevens vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland (in het bijzonder van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort) en van de provinciehoofdstad Haarlem.

963

Weblink Nationaal Archief

Het Nationaal Archief bestaat officieel sinds 4 juni 2002. Maar het archiefwezen in Nederland is inmiddels al 200 jaar oud.
Als ‘nationaal geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest.

865

Weblink Koninklijke Bibliotheek

De KB participeert in ruim 30 nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Behoud, beheer, documentatie en beschikbaarstelling van het nationaal cultureel erfgoed. Bezit ruim 6 miljoen items = ruim 110 kilometer bibliotheekmateriaal (boeken, kranten en tijdschriften)
Op jaarbasis groeit de collectie met 50.000 boeken en 90.000 afleveringen van periodieken. Daarnaast komen er jaarlijks 1,5 miljoen electronische publicaties bij. In het e-Depot worden jaarlijks ca. 2 miljoen items geladen.

1230

Weblink Het ANP-archief

Het ANP werd in 1934 opgericht door de 92 in de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) verenigde kranten in Nederland. Die kranten koesterden al lang de wens om een eigen onafhankelijk nationaal persbureau te bezitten. Door de uitvoering van die wens werd Nederland het eerste land ter wereld waar alle dagbladen op een gezamenlijk telexnet waren aangesloten.

Sinds zijn bestaan vanaf 1934 heeft het ANP een eigen archief opgebouwd.
Het begon met tekstvellen met nieuwsberichten geschreven door journalisten. De ingebonden tekstvellen worden zorgvuldig bewaard.

Een paar jaar later, vanaf 1937, was het nieuws ook via de radio te beluisteren. Het archief werd uitgebreid met uitgetypte teksten van radiobulletins en geluidsbanden van radio-uitzendingen van de Radionieuwsdienst ANP.

Na de Tweede Wereldoorlog startte het ANP in 1946 met een eigen Fotodienst. Tot dan toe was het technisch nauwelijks mogelijk geweest foto's zo snel te bewerken dat deze naast de tekst in de kranten konden worden afgedrukt.

Er is een lange weg afgelegd: van de glasnegatieven uit de vroegste periode van de persfotografie en de omslachtige behandeling tot een afdrukbaar cliché tot aan de digitale camera's sinds 1996, van waaruit foto's via internet onmiddellijk de wereld over  gaan.
Het merendeel van ruim een halve eeuw fotoproductie is bewaard gebleven.

685