Weblinks GOZ

Zandvoortse Musea

Weblink Juttersmuseum

De site geeft een idee wat er zoal te zien is aan gejutte voorwerpen.(Jutten is het oprapen van voorwerpen op het strand, niet wetend van wie ze komen of zijn).
Voorwerpen die voor een -klein- deel zijn verloren door zeevarenden of zijn achtergelaten door strandbezoekers. Een gedeelte hiervan komt van de zeebodem maar verreweg het meest voorkomend zijn voorwerpen die van schepen afkomstig zijn. Een deel is verloren en een deel is overboord gegooid.

Het mu-ZEE-um is drie dagen per week geopend, maar is vaker open in vakanties en voor groepen op afspraak.
Het mu-ZEE-um werd geopend op 30 mei 2000

679

Weblink Zandvoorts museum

Het Zandvoorts Museum is ontstaan uit het in 1977 opgerichte ‘Cultureel Centrum’ dat in het bezit was van een oudheidkundige collectie. Sinds 1980 is het beheer van deze collectie ondergebracht bij de Gemeente Zandvoort en in 1994 is de naam van het Cultureel Centrum gewijzigd in ‘Zandvoorts Museum’.

824