Het doel van de stichting is het Zandvoorts Cultureel Erfgoed te beschermen en te behouden, zoals dat leeft en plaatselijk naar voren gebracht wordt door de cultuur historische verenigingen. Dit doel door middel van een samenwerkingsverband naar voren te brengen; bekend te maken bij de inwoners van Zandvoort en het Gemeente Bestuur en zoveel mogelijk mee te denken bij besluitvorming over genoemde zaken.