Weblinks GOZ

Zandvoortse weblinks

Weblink Zandvoortse Bomschuit Bouwclub

Op initiatief van de heren C.J.Wagenaar(oud-voorzitter van het Genootschap oud-Zandvoort) en A.Steen (historicus) werd op 20 november 1977 de Historische modelbouwvereniging de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub opgericht met als locatie de zolder van het toenmalige Cultureel Centrum, nu het Zandvoorts Museum.  

Het doel wat de beide heren voor ogen hadden was het maken van schaalmodellen van bomschuiten maar ook verdwenen gebouwen of gebouwen die op het punt stonden gesloopt te worden.

732

Weblink Folklorevereniging "De Wurf"

De Folklorevereniging De Wurf is opgericht op 1 februari 1948 als Buurtvereniging en later uitgegroeid tot Folklorevereniging. De naam De Wurf is ontleend aan een plaats bij het strand, waar vroeger de bomschuiten werden gebouwd, want Zandvoort was vroeger een vissersplaats. De klederdracht van Zandvoort is de Rijnlandse dracht.

706

Weblink Zandvoortse bijnamen

Overzicht van Zandvoortse bijnamen en scheldnamen.

738

Weblink Stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed

Het doel van de stichting is het Zandvoorts Cultureel Erfgoed te beschermen en te behouden, zoals dat leeft en plaatselijk naar voren gebracht wordt door de cultuur historische verenigingen. Dit doel door middel van een samenwerkingsverband naar voren te brengen; bekend te maken bij de inwoners van Zandvoort en het Gemeente Bestuur en zoveel mogelijk mee te denken bij besluitvorming over genoemde zaken.

780