ZANDVOORT - Op de foto van deze week ziet u de bijna fonkelnieuwe brandweerauto in een optocht, komende uit de Haarlememerstraat. Links ziet u de deur van de aldaar gesitueerde kerk. 

04 brandweerauto optocht tbv burg.van.alphen          De foto is gemaakt op zaterdag 7 mei 1938 omdat burgemeester 
         van Alphen zijn 12 ½ ambtsjubileum op 15 en 16 april had gevierd.

Jubileum
Opmerkelijk is, dat Van Alphen eigenlijk helemaal niet wilde dat het gevierd werd, dat had hij namelijk gezegd toen het hem was gevraagd. Echter, de ambtenarij en de bevolking wilde dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en er kwam een drukbezochte receptie waarbij de raadszaal werd omgetoverd in een bloemenkiosk.

Bijzondere gebeurtenis
In de krant “De Zandvoorter” van vrijdag 13 mei 1938 lezen we het volgende: “Op het open terrein achter het Kurhaus was zaterdagmiddag een bijzondere gebeurtenis. De leden van alle Zandvoortsche Vereenigingen die bijdroegen aan ’t Burgemeester Van Alphen bij zijn koperen jubileum aangeboden huldeblijk, waren door het huldigingscomité opgeroepen te half drie daar aanwezig te zijn, teneinde den heer Bakels, filmoperateur, in de gelegenheid te stellen opnamen te doen maken. De film zal den Burgemeester aangeboden worden als herinnering aan zijn 12 ½ -jarig ambtsjubileum alhier en door hem zeker dankbaar aanvaard worden.” 

   bakels  

8mm smalfilm-installatie
Als kado kreeg Van Alphen namelijk een 8 mm smalfilm-installatie, een belichtingsmeter en een projectiescherm. Hiermee kon hij dan de opgenomen film mee bekijken. Op de foto ziet u de brandweerauto maar er deden in totaal 47 organisatie’s aan de optocht mee. Men loopt en rijdt hier 'proef' om de diverse aanhang in het hele dorp op te halen en de stoet groeide uit tot een geweldige optocht om uiteindelijk naar de Boulevard de Favauge te gaan. Op het zuidelijkste puntje van het terras van het oude Kurhaus stond Anth.Bakels sr. daar dan te filmen. In verband met de belichting moest de zon in de rug van de filmer komen zodat gefilmd werd richting het noorden en de stoet liep dan naar het zuiden. Grappig detail is dat toen de stoet halverwege was, de 8 mm. filmcassette omgedraaid moest worden en de optocht even moest stoppen. 


Jubileum Brandweervereniging
Ruim 40 jaar later, toen de inmiddels opgerichtte brandweervereniging van Zandvoort op 13 juli 1980 precies 25 jaar bestond, had men een leuk idee gekregen. Men wilde een boekje gaan uitbrengen met veel foto's van de brandweer. Het complete archief is toen naar een drukkerijtje op de Zeestraat/hoek Brugstraat gebracht en deze man is vooruit betaald en liet na enige tijd niks meer van zich horen. Toen bleek dat de eigenaar van het drukkerijtje ineens verdwenen was met medeneming van het geld maar ook het archief.

bld05896        Het uit 1882 daterende hotel Marina aan de Hogeweg in de brand.
 Het is in 1976 gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex

Brandweer-foto's gezocht
Van de brandweer Zandvoort heeft het genootschap zelf weinig foto's en het is misschien ijdele hoop dat het archief nog ooit boven water komt maar misschien heeft u nog een foto-boek met brandweer-foto's van vroeger. Wie de personen op de foto zijn, is overigens niet bekend en mocht u ze herkennen dan horen we dat uiteraard graag. Van de destijds gemaakt film weten we dat hij in het bezit is van de kleinkinderen van burgemeester Van Alphen. We doen moeite om dit materiaal naar Zandvoort te krijgen voor vertoning.

Cor Draijer

Dit artikel is verschenen op 3 april 2003 in het weekblad "De Zandvoorter"