ZANDVOORT - De foto die ik deze week voor u heb geselecteerd, is een foto die min of meer bij toeval in mijn bezit kwam. Het is een jubileumfoto van de bouwarbeidersbond, welke is opgericht in 1920. Waarschijnlijk is de foto genomen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum maar dat weten we niet helemaal zeker. 

bab 1    
Op de foto ziet u staand, achterste rij van links naar rechts de timmerman Cor van Leeuwen, de opperman Albert Halderman, de metselaar Hein Koper, zijn bijnaam was Hein de Bul, en de metselaar Jan Keur met de bijnaam Jan van Wout. Zittend van links naar rechts, voorste rij, de timmerman Dirk van Duijn, de timmerman Arie Kerkman, die jarenlang wethouder was en naar wie de Arie Kerkmanflat is vernoemd, de heer Wiersma en de laatste persoon hebben wij nog niet thuis kunnen brengen.

Zandvoort Nederlandse Bouwarbeiders Bond afd. Zandvoort         Ook de vrouwen van de bondsbestuurders werden een keer gefotografeerd

Vakantiebonnen
De Algemene Nederlandse Bouwarbeiders Bond afd. Zandvoort hield regelmatig zitting in het pand aan de Brugstraat nr.17 voor de inwisseling van vakantiebonnen. In advertenties werd er specifiek om gevraagd om zelf wisselgeld mee te nemen voor de terugbetaling als het geen rond bedrag was. In 1931 was F.R. Bisenberger de penningmeester van de plaatselijke afdeling en werd hij, samen met P. Keuris, gekozen op een gecombineerde vergadering. Deze was van de R.K. Arbeidersbond, de Bakkersgezellenbond, de Schildersgezellenbond, de Centrale Bond van Transportarbeiders en de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Zij werden kandidaat voor een functie in de commissie voor werkverschaffing en steunverlening als onderdeel van Maatschappelijk Hulpbetoon. 

Vakantie van slechts 1 week
Zo midden jaren dertig was de vakantie voor Bouwvakarbeiders van 5 t/m 9 augustus. Slechts één week dus.(…) Ook zat men regelmatig in “Ons Huis” en werd er samengewerkt met de gemeentelijk dienst Sociale Zaken voor de verzilvering van de vakantiebonnen. In 1941 ging de Nederlandse Schildersgezellenbond, opgericht in 1893, op in de Bouwarbeidersbond. 

"Bouwt Voort"
Op 12 november 1948 vond er om 8 uur ’s avonds in de zaal van “Zomerlust” een filmavond plaats. Deze filmavond was georganiseerd door de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond afdeling Zandvoort met als titel “Bouwt Voort” waarin de vordering van de wederopbouw werd getoond. Er werd een aantal filmpjes vertoond waaronder een arbeidersvakantie, de titelfilm “Bouwt Voort” en het lied van de arbeid werd gespeeld. 

Rechten had men niet
In 1952 werd er feest gevierd. De landelijke bond had het 50.000-ste lid ingeschreven en dat werd bij alle plaatselijke afdelingen gevierd. Dat was 25 jaar eerder wel anders want alleen moedige mannen werden lid van een bond. Vaak leidde dit namelijk tot ruzie met de baas, die toen nog echt “De Baas” was en het daaropvolgende was meestal ontslag. Rechten had je toen niet. Het was een tijd van bijzonder lage lonen en slechte huisvesting en werd men ziek dan ontving men gewoonweg geen loon meer. 

Hout- en BouwBond CNV
Op een congres van 16 t/m 18 juni 1952 werd kreeg de ANB een andere naam, de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, welke later door fusies en samengaan weer opging in de Hout- en BouwBond CNV.

Cor Draijer

Dit artikel is verschenen op 8 januari 2004 in het weekblad "De Zandvoorter"