Nederlandse Schildersgezellen Bond afd. Zandvoort

ZANDVOORT - Vorige week kreeg ik een groepsfoto in handen van mevrouw Sebregts-Van Koningsbruggen van de NSGB wat staat voor Nederlandse Schildersgezellenbond. De enige persoon die zij daarop herkent is haar vader, de vijfde persoon van links, bovenste rij, Gerard van Koningsbruggen, zijn bijnaam is Gerard van Jan van Heini Kak. Van de rest weten we alleen dat het hoogstwaarschijnlijk Zandvoortse schilders zijn. Het bestuur van de NSGB hield regelmatig zitting in het pand “Ons Gebouw” in de Brugstraat nr. 15. 

Werkeloosheid
In het midden van de jaren ’20 moest er een flinke strijd worden gestreden omdat de werkeloosheid zijn intrede deed. Vooral in de wintermaanden was die in Zandvoort zeer groot. Op initiatief van de ZBB, de Zandvoortse Bestuurders Bond, werd er een ontspanningslokaal ingericht voor werkeloze arbeiders. De ZBB werd destijds opgericht door de heer Vloedgraven van het Spoor en Trampersoneel en diverse organisaties, waaronder de Schildersgezellenbond, sloten zich hierbij aan. 

Schilderscursus
In 1928 werd op een voorstel van de NSGB om een schilderscursus te houden, door B en W afwijzend beschikt. De heer Vraenkel, gemeenteraadslid, verzette zich tegen de afwijzing omdat het hier ging om jongelui een vak te leren. Onvolwaardige arbeidskrachten werden beter geschikt gemaakt voor hun taak in de maatschappij. Op 14 november 1928 werd er door de gemeente Zandvoort een bekendmaking gedaan. In het gebouw aan de Grote Krocht zou een schilderscursus worden gegeven. Degenen die de leeftijd van 14 jaar hadden bereikt en aan de cursus wensten deel te nemen, konden zich opgeven bij de Gemeente-Architect.  Onderstaande foto stamt uit de jaren ’30. 

Schilders van buiten Zandvoort
In 1930 was er een meningsverschil gaande tussen de NSGB en een heer S. Veenstra. Uit correspondentie blijkt dat de heer Veenstra schilders van buiten Zandvoort had aangenomen om werkzaamheden te verrichten en enkele Zandvoortse schilders had geweigerd. De reden zou zijn omdat men lid was van de NSGB en die vond dat er veel te veel werd overgewerkt. Hierdoor ontstond een conflict en Veenstra wilde geen schilders meer die lid waren van de bond. Het zou een wraakneming zijn van Veenstra jegens de leden van de NSGB dat er nu schilders van buiten Zandvoort werden aangenomen en Zandvoortse schilders, lid van de bond, werkeloos thuis zaten. 

Schilderscursus in huis- en decoratieschilderen 
In 1946 werd in Zandvoort de avondschool in radio- en electriciteitsleer opgericht. De directie besloot, door toenemende belangstelling, om ook een schilderscursus in huis- en decoratieschilderen te organiseren. Men kon zich voor inlichtingen of opgave voor de cursus wenden tot het arbeidsbureau aan de Zeestraat. Wat er van de Schildersgezellenbond is geworden en waarom de foto is genomen is nog onduidelijk.

 

Dit artikel is verschenen op 5 juni 2003 in het weekblad "De Zandvoorter"