ZANDVOORT - De foto die ik deze week voor u heb uitgezocht is een foto uit 1946. U kijkt hier de Kerkstraat in, naar beneden. Goed te zien is de schade, die is aangericht door de Küstenraumung in opdracht van de Duitse bezetting, waarbij de complete kustbebouwing die vanaf zee zichtbaar was tegen de vlakte is gegaan.

bld02183     

Ds.G.Hulsman 
Op de plek waar het meisje loopt staat nu de ijssalon van Giraudi en het grote pand links, met de tekst ‘Ons Huis’ erop, staat nog steeds aan het Dorpsplein. De oprichter van “Ons Huis”, Ds. G. Hulsman uit het plaatsje Lemele, was met beperkte middelen een Stichting gestart, met financiële steun van de heer P.W. Jansen. Het pand is ontworpen door architect Fonteijn uit Leiden en de eerste steen is officieel gelegd door het dochtertje van de voorzitter van het bestuur, Ds. D. Tromp, op woensdagmiddag 8 maart 1933 om 15.00 uur. 

bld07896

Drankbestrijding
Het gebouw werd op 7 juni 1933 officieel door Tromp geopend. Het was van oorsprong een lokaal voor Christelijke en maatschappelijke belangen met als eerste plaats de drankbestrijding. “In Zandvoort worden de aardappelen gekookt in jenever”, was een bekende uitspraak van oprichter Ds. Hulsman. Er werden lezingen gehouden, het was de vergaderplaats van diverse verenigingen en organisaties en er werd les gegeven. In het openingswoord door Ds. Tromp werd benadrukt dat het doel van ‘Ons Huis’ is en blijft een gelegenheid te zijn voor allen die iets goeds bedoelen zoals bijvoorbeeld het nodige jeugdwerk. 

bld03658        Het Lokaal voor Christelijke Maatschappelijke Belangen "Ons Huis"

Redactieruimte voor verzetskrant “De Kleine Patriot”
Gedurende de oorlogsjaren fungeerde het pand op de foto als redactieruimte voor de verzetskrant “De Kleine Patriot” . Direct na afloop van de oorlog werd het oorspronkelijke doel van het pand weer nagestreefd en het maatschappelijke leven kwam langzaam weer op gang. Reeds op 5 september 1945 werd de eerste veiling gehouden van het perceel “Trianon” door makelaar W. Paap, maar een veilinggebouw was het toen nog niet. 

Veilinggebouw van Ome Piet Waterdrinker
In 1954 verkocht het Hervormd kerkbestuur het pand aan een zakenman omdat het gebouw sterk verouderd en aan de tijd ontgroeid was. De bezoekersaantallen waren sterk teruggelopen en het gebouw “De Krocht” werd steeds meer een verenigingsgebouw waar men bijeenkwam voor vergaderingen, repetities en optredens. In het pand kwam nu een veiling van “ome Piet” Waterdrinker, genaamd “De Witte Zwaan” en een tweedehands meubelzaak. 

Humoristische manier van waren veilen
In de Brugstraat had de uit Beverwijk afkomstige Waterdrinker al een veilingbedrijf en het naast “Ons Huis” gelegen restaurant Zomerlust was reeds zijn eigendom. Na 38 jaar de veiling te hebben gerund, besloten de zonen van Piet Waterdrinker, Simon en Jaap, het bijltje erbij neer te gooien omdat ze het fysiek niet meer op konden brengen. De twee broers waren tot ver buiten Zandvoort bekend om hun humoristische manier van veilen. Alles was zogenaamd antiek en met veel humor werden de meest krakkemikkige meubeltjes aangeprezen en nog verkocht ook. Nadat de gebroeders Waterdrinker stopten met de veiling kreeg het pand een horecabestemming en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. 

Cor Draijer

Dit artikel is verschenen in de krant De Zandvoorter op 26 juni 2003