Geschiedenis

De Agathakerk is in 1928 gebouwd in de stijl van de "Amsterdamse School". Kenmerken daarvan zijn in deze kerk de baksteenversiering, de sculpturen in natuursteen, de horizontale accenten, de glas-in-loodramen langs de zijgangen (in de Zandvoortse kleuren geel en blauw). Het ontwerp is van Pierre Cuijpers, kleinzoon van de beroemde gelijknamige architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. De bouw werd gegund aan de firma Venhoven en Evers in Bloemendaal voor de aanbestedingssom van Fl. 106.674,- De oude Agathakerk, nu gebouw "De Krocht", was in 1854 gebouwd als eerste katholieke kerk in Zandvoort naar een ontwerp van de waterstaatsarchitect Herman Hendrik Dansdorp.

De RK kerk en parochie in Zandvoort zijn gewijd aan de heilige Agatha. Agatha van Catania op Sicilië is door de eeuwen heen vooral in Zuid-Europa een populaire heilige geweest. Zij stierf de marteldood in 251 onder de vervolgingen van keizer Decius. Zij werd als jonge vrouw gedood om haar geloof en omdat ze de avances van de officier Quintianus afwees. Zij wordt in de kunst, net als alle martelaren afgebeeld met palmtak, symbool van overwinning. Andere attributen zijn een tang en een schaal of een opengeslagen boek waarop vaak afgesneden borsten liggen. (Haar werden de borsten afgesneden). De borsten zijn ook wel tot broden verbasterd (Agathabrood). Feestdag 5 februari.


agatha-kerk-zandvoort
In 2007 is de kerk grondig gerenoveerd en aangepast aan de moderne veiligheidseisen. De heropening was op 9 december 2007.

Naast de kerk is het kerkhof gelegen.

In de regio wordt tegenwoordig zeer nauw samengewerkt met de r.k. Antonius en Paulusparochie in Aerdenhout. Het samenwerkingsverband "Regio Haarlem Kust" bestaat naast de Agatha en de Antonius-Paulusparochie uit de parochies: Allerheiligste Drieëenheid te Bloemendaal, O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Overveen, Antonius van Padau (Groenmarkt) te Haarlem, Moeder van de Verlosser te Schalkwijk en de Bavo Kathedraal te Haarlem.

De kerk is gelegen in het centrum van Zandvoort en is in het toeristenseizoen op zaterdag te bezichtingen. Meer informatie is te vinden op de
website van de Agathakerk.