De Wim Gertenbachschool

 

Alle Wim Gertenbachschool klassenfoto's vanaf 1956
staan nu online op Facebook!
Uit de krant van zaterdag, 29 november 1947:

Wim Gertenbachschool.
Op voorstel van het College van B. en W. heeft de Gemeenteraad besloten aan de drie openbare scholen in Zandvoort de namen Karel Doormanschool, Hannie Schaftschool en Wim Gertenbachschool te geven, namen dus van drie hunner, die zich in de oorlogsjaren hebben ingezet voor de vrijheid van ons land en in die strijd hun leven hebben moeten offeren. Namen dus, die kunnen gelden als symbolen van het militair en van het illegaal verzet, dit laatste door vrouwen en mannen, terwijl met de naam der mannen van het verzet dan nog in het bijzonder een dorpsgenoot wordt geëerd.


Tere kwestie
Over dergelijke naamgeving wordt door de mensen verschillend gedacht en tegenover de betrokken familie is het bovendien altijd een tere kwestie, waarover zij o.i. dan ook wel dienen te worden geraadpleegd voor er iets van het voornemen tot naamgeving wordt gepubliceerd. Nu de.periode van voorbereiding achter de rug is en de naamgeving een feit is geworden menen wij er ook over te mogen schrijven.

Waardering
En dan willen we beginnen met uit te spreken dat de moeder van Wim Gertenbach zeer ingenomen is met dit besluit. Ook wij waarderen deze geste tegenover onze gevallen vriend, al heeft hij o.i. deze naamgeving niet nodig om te zijn en te blijven die hij was: als vriend; dorpsgenoot en illegaal werker een kerel om trots op te zijn. Maar wij waarderen dit besluit ook, omdat de naam van Wim Gerbenbach aan de schooljeugd — vooral aan de rijpere jeugd van dé Ulo-school — iets te zeggen heeft, nu en ook later. Iets, wat voor de vorming van een vrijheidlievende jeugd van goede invloed kan zijn.

Verzetskruis
Dit zal temeer het geval zijn, wanneer de gedachte van zijn moeder verwezenlijkt wordt om in de school — waarop Wim het grootste deel van zijn jeugd sleet en waaraan dus nu zijn naam wordt gegeven — aan te brengen het verzetskruis dat hem posthuum werd verleend door H.M. de Koningin. Dit kruis — symbool van verzet tegen de onderdrukkers — zal in een nisje in de hal der school een doorlopende stimulans kunnen zijn voor de opgroeiende jeugd om zelf ook te worden iemand die tot devies heeft: liever dood dan slaaf.

Persoonsbewijs Wim Gertenbach
Persoonskaart van Willem Johannes (Wim) gertenbach, foto GOZ bld15616


Drukkerij van Wim Gertenbach in Zandvoort
De drukkerij van Wim Gertenbach (achteraan in de deuropening) foto GOZ, bld15424

Verzetskruis van Wim Gertenbach
Het verzetskruis, symbool van verzet tegen de onderdrukkers, foto GOZ, bld18347


Voor zover de foto's beschikbaar waren, zijn inmiddels alle schoolfoto's vanaf
1956 geplaatst op een aparte facebook-pagina.

Deze pagina kunt u bereiken via

www.facebook.com/wimgertenbachschool