Skip to main content

De bierbottelarij en wijnhandel van E.H. Brokmeier

Uit de Klink van 1996:
'E. H. Brokmeier' 1 mei 1996 100 jaar!
Op 1 mei 1896 opende dhr. E. H. Brokmeier, welke in 1882 in Zandvoort was komen wonen, in de Kosterstraat een bierbottelarij en slijterij. Het huisje waarin de zaak gevestigd werd stond bekend als "de Prop". Het jaar daarop werd de zaak verplaatst naar de overzijde van de straat waar in latere jaren de etalage van Anth. Bakels' Bazar was. De volgende verhuizing had plaats in 1899 en wel naar de Haltestraat waar de zaak gevestigd zou blijven tot 1 maart 1966. De plaats van het nieuwe pand aan de Haltestraat zag er toentertijd wel heel anders uit. Slechts twee huisjes bevonden zich in de nabijheid en de omgeving werd hoofdzakelijk door aardappelveldjes in beslag genomen en de winkel met het ernaastgebouwde woonhuis bevond zich aan het uiteinde van het dorp. Een ruwe klinkerbestrating en een schelpenpad vormden de toegangswegen. In 1900 werd alweer verbouwd, in 1906 verkreeg het pand het aanzien met de grote dubbele etalageruiten.

De firma Brokmeier in de Haltestraat

Een tweede filiaal in Heemstede
In 1921 werd een mineraalwater en limonadefabriekje bijgebouwd welke in 1921 in oppervlakte werd verdubbeld tot aan de Nieuwstraat. Enige jaren later werd de paardentractie vervangen door autovervoer.(Mijn grootvader behoefde nu 's zondags de paarden niet meer te verzorgen.MW) In 1925 werd een filiaal opgericht in Arnhem, onder leiding van dhr. v.d. Weerd, getrouwd met Beb Brokmeier, en in 1928 een tweede filiaal en wel in Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 167, met als beheerders de familie Mulder. Het is deze laatste zaak die nu nog de firmanaam draagt. T.g.v. het eeuwfeest van de firma Brokmeier was er speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde en gebottelde rode en witte wijn in de winkel en levens het huismerk Brok's graanjenever, uiteraard voorzien van het logo EHB.

Hier zit u, van links naar recht, de heer Toombergen, de heer Brokmeier en de heer Klein.
Zij vormden de beheerscommissie Kostverlorenpark

Veel regionale functies
E. H. Brokmeier Sr. vervulde in het Zandvoortse verenigings en maatschappelijke leven, evenals regionaal en landelijk, vele functies. Dit moge blijken uit het feit dat hij op 69 jarige leeftijd om gezondheidsredenen moest bedanken voor de volgende functies: Brandmeester van de Zandvoortse Brandweer; voorzitter van de Burgerwacht; bestuurslid van de V.V.V; commissielid van de Oranjevereniging; voorzitter van de Zandvoortse Handels Vereniging; bestuurslid van de Middenstandscentrale voor Haarlem en omstreken. Naast deze functies die hij neerlegde bleef hij nog bestuurslid van het Meeuwsenfonds, bestuurslid van de Grossiersbond en lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en omstreken.

Zilveren erepenning
De Zandvoortse Handels Vereniging waarvan hij 27 jaar voorzitter was benoemde hem tot erevoorzitter en de Koninklijke Nederlandschen Middenstandsbond kende hem bij gelegenheid van zijn 70e verjaardag de zilveren erepenning van de K. N. M. B. toe. Onder bedrijfsgenoten had hij de mooie bijnaam van 'Suikeroompje' ontstaan doordat hij tijdens de eerste wereldoorlog door de regering was aangewezen voor de distributie van de suiker voor de mineraalwater -en limonadebedrijven van geheel Nederland.

De tweede wereldoorlog
Zó lijkt het louter een succesverhaal maar er waren tegenslagen zelfs zeer ernstige. De eerste tegenslag in een periode van opbloei was het uitbreken van de eerste wereldoorlog waardoor driekwart van het personeel gemobiliseerd werd. De tweede wereldoorlog bracht de grootste rampen. De zaak in Arnhem werd september '44 geheel geplunderd en E. H. Brokmeier Sr. had door oorlogsgeweld Oosterbeek, zijn evacuatie adres sinds 1942, moeten ontvluchten. Het ernstigste gebeurde op 28 november 1944 toen zoon Ernst, die na zijn huwelijk in 1940 de leiding in Zandvoort overgenomen had, overleed aan een hartstilstand als gevolg van de razzia. In oktober 1945 overleed op bijna tachtigjarige leeftijd E. H. Brokmeier Sr. Het bedrijf werd voortgezet door de weduwe Brokmeier, die met twee zeer jonge kinderen was achtergebleven, en familie v.d. Weerd-Brokmeier die het Arnhemse bedrijf weer opbouwden. 

Reddingspost “Ernst Brokmeier
Ook zoon Ernst had zijn sporen in het Zandvoortse verenigingsleven al verdiend, de zuidelijke reddingspost van de Z. R. B. werd na de bevrijding naar hem vernoemd. Dat goed bloed zich niet verloochend moge blijken uit het feit dat zijn dochter Ankie Joustra-Brokmeier o.a. jaren voorzitter van de reddingsbrigade is geweest en dat de op 16 februari 1944 geboren E. H. Brokmeier het bedrijf dat zijn grootvader honderd jaar geleden begon op vakkundige wijze heeft voortgezet. Het bedrijf in Zandvoort werd op 1 maart 1966 opgeheven, ter plaatse is nu een automatenspeelhal. Ook de zaak in Arnhem bestaat niet meer. Nog enige zaken zijn goed om te memoreren: De eerste prijscourant uit 1896 die vermeldt Bakels & Brokmeier, een compagnonschap dat slechts kort geduurd heeft. De aanstelling in mei 1900 tot agent van Beiersch Bierbrouwerij "DE AMSTEL" , levering 'franco station Zandvoort'.

Eén van de eerste reddingsposten op het Zuid-strand met de naam
Ernst Brokmeier. En u ziet het goed, de post is half ondergestoven
omdat hij op het strand stond. 
Daarom staan de posten tegenwoordig hoger.

Likeuren met de namen “'t Kan me niet schelen" of "Volmaakte liefde"
Verder een tijdsbeeld; er was een ijskelder bij de zaak en men verkocht "ruw
Noorsch ijs, 3 kilo voor 10 cent afgehaald aan de winkel en 8 kilo voor 25 cent , bezorgd aan huis." Er bestond ook een abonnement afhankelijk van de grootte van de ijskast, per week vanaf Fl.1,50 en per maand vanaf Fl.5,- Men leverde in 1916 een “Elixer de Zandvoort” voor Fl. 0,30 per flacon en o.a. enige dubbele likeuren onder de mooie namen als "'t Kan me niet schelen" of "Volmaakte liefde" voor Fl.1,60 per liter. Mijn grootvader, Maarten Weber heeft vanaf de oprichting vijftig jaar bij deze firma gewerkt, een andere trouwe werknemer was Willem Koper welke 42 jaar bij Brokmeier werkzaam was. Al is de firma Brokmeier niet meer in Zandvoort gevestigd, meen ik dat uit al het bovenstaande blijkt dat terecht hier op deze plaats aandacht aan dit jubileum geschonken is.

Maarten Weber

Zandvoort - Bottelarij Brokmeier in de Kerkstraat
De bottelarij van Brokmeier in de Haltestraat