Skip to main content

Garage RinKo, Tennisbaan+Schaatsbaan

Zandvoort - Garage RINKO - leverbon
            Bonnetje van garage RINKO voor de heer Warmerdam op de Hoogeweg


Zandvoort - Schaatsen bij garage RINKO
       Schaatsen in het centrum van Zandvoort aan de Oranjestraat bij RINKO, ca.1930

IJsbaan aan de Oranjestraat

Menig Zandvoorter heeft hier de eerste schuchtere pogingen gewaagd om de schaatskunst meester te worden. De dochter van dokter C. A. van Fraassen deed hier aan kunstrijden en sinds ± 1950 wordt hier niet meer geschaatst. Het in 1922 opgerichtte garagebedrijf RINKO heeft nu plaatsgemaakt voor een appartementencomplex anno supermarkt.

 
Zandvoort - Garage Jongsma
                                                   Garage RINKO in de jaren '70

RINKO: RINkel en KOning
RINKO was 
genoemd naar de stichters RINkel en KOning. Het bedrijf werd in maart 1926 overgenomen door de heer E.Jongsma die, samen met zijn echtgenote E. Jongsma - Schuiten, benevens het garagebedrijf, zomers de omstreeks 1910 aangelegde tennisbanen exploiteerde en deze laatste 's winters tijdens een vorstperiode onderspoot om als ijsbaan te kunnen dienen. De heer Jongsma was niet voor niets in 1903 te Tjietjerksteradeel geboren.
Zandvoort - Tennisbanen Oranjestraat 
          Hier heeft u een goed overzicht waar de tennisbanen gelegen waren. 
                                                                  Foto: A. Bakels

Een bekende sportinrichting te Zandvoort
Wie Zandvoort vroeger bezocht - en wie deed dat niet? – kende midden in de kom van het het dorp de sportinrichting "Rinko". Eigenlijk was de officiële naam "Garage Rinko", maar behalve de automobilist kon ook de tennisspeler hier zijn hart ophalen. Zandvoort was niet rijk aan tennisbanen, en om te spelen diende men in zekere gevallen zich ver uit het centrum van de badplaats te begeven. Daarom was het goed gezien, ook dichter bij de hand bruikbare banen te exploiteren. Dat de amateurs hiervan een ruim gebruik maakten, dat bewees steeds het fleurige sportleven aan de Oranjestraat, waar de banen gelegen waren.

Zandvoort - Oranjestraat Tennisbanen 
            Een overzicht van de tennisbaan vanuit een andere hoek. Op het bord
          links vooraan in het midden staat vermeldt dat er bouwgrond te koop is.

                                                      
Rinko autohotel 
Tevens was er een ruime stalling voor motorrijwielen en automobielen. Ook hieraan was vroeger in Zandvoort een dringende behoefte. Voor degenen, die in de badplaats logeerden, was het Rinko-auto-hotel een dorado en een uitkomst, waar het vlak in de buurt van de grote etablissementen was gelegen. Maar ook passanten wensen niet altijd hun wagens op een der daarvoor aangewezen pleinen in de zon te laten bakken. Want de exploitanten hebben werkelijk niet alleen voor bergruimte gezorgd, doch al evenzeer voor de bewuste verzorging. Had men pechm dan was zaakkundig personeel aanwezig om de reparatie’s aan te brengen. Alles wat de automobilist nodig heeft was hier aanwezig: banden, olie, benzine, tot zelfs een laadstation.

         

 Zandvoort - Garage RINKO          
                                          Garage RINKO, inmiddels verleden tijd

Cor Draijer