Skip to main content

De garnalenvlet de ZV4 slaat om!

Geschreven door KCM   
vrijdag, 10 april 2009 20:52

Uit de Klink van 1992 - De garnalenvlet de Z.V.4 slaat om!

Toen op 23 mei 1932 de mare door Zandvoort ging dat de vlet van strandpachter/ garnalenvisser Jan Paap en zijn metgezel Frans van der Ploeg was omgeslagen in een steeds ruwer wordende zee was het al spoedig duidelijk dat beide vissers verdronken waren. Jan Paap was 53 jaar oud en Frans van der Ploeg 43 jaar. Zij stonden beide als ervaren zeelui en bedachtzame vissers bekend.

Wandelaars die zich op het strand nabij de 5e paal om de Zuid bevonden hadden de vlet op betrekkelijk korte afstand nog gade geslagen maar het moment van het gebeuren niet. Ook de bemanning van de Z. V. 3 (de Ari), Piet Loos en Jan Visser die zich in de onmiddellijke omgeving bevonden, had het ongeluk evenmin zien gebeuren. Zodra het gebeurde tot hen doordrong waren zij terstond naar de plaats van het ongeluk gevaren. Behalve de omgeslagen vlet was er in de directe omgeving niets te ontdekken. Een poging de omgeslagen vlet op sleeptouw te nemen mislukte, met behulp van omstanders werd het vaartuig toen op het strand getrokken.

Zoekactie
In het dorp heerste allerwegen ontzetting over het gebeurde, lange rijen vrienden en belangstellenden begaven zich naar de plaats waar de Z. V. 4 op het strand was getrokken. De Zandvoortse Reddings Brigade had in samenwerking met de Noordwijkse reddingsbrigade een zoekactie georganiseerd. Burgemeester Van Alphen was herhaaldelijk op het strand of op de Zuidboulevard aanwezig en informeerde bij de Reddingbrigade naar de pogingen de lichamen van de verongelukten te vinden.

Lichamen spoelden aan
Eerst in de loop van de nacht spoelden de lichamen van de verongelukte vissers tussen paal 71 en paal 72 op het strand aan. Met de strandwagen van de Z. R. B. werden de lijken geborgen.Jan Paap Wzn. Burg. Engelbertsstraat 42, werd begraven op 27 mei 1932, de vereniging Onderling Hulpbetoon werd hierbij vertegenwoordigd, zoals gebruikelijk was bij overlijden van leden, door de bestuursleden J. Zwemmer en H Bluijs. De begrafenis van F.v.d. Ploeg, Zeestraat 63, had dezelfde dag plaats in bijzijn van de OH bestuursleden C. Beekhuis en A. Paap.
 
KCM