Skip to main content

Oefening Staalt Spieren 30 jaar

Ter gelegenheid van het 30 jarige bestaan van Oefening Staalt Spieren, werd er een Programmaboekje uitgegeven ter gelegenheid van de Jubileum Uitvoeringen op zaterdag 24 februari, woensdag 28 februari en zondag 4 maart 1934 in gebouw `Monopole` aan het Stationsplein.
Het hieronder vermeldde werd geschreven door de heer J.H.O. Reys, destijds voorzitter van de Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond.

`Oefening Staalt Spieren'

Natuurlijk is de spreuk, die de naam Uwer vereeniging vormt, juist en het is de Gymnastiek die de weg tot de meest doelmatige oefening kan wijzen. Maar te meenen dat dit het hoofddoel zij van de Gymnastiek, lijkt mij een niet voldoende erkenning van het vele wat de Gymnastiek voor ons lichaam kan zijn. Naast spierkracht nog, is ook beheersching van het lichaam één der voornaamste doeleinden van de Gymnastiek, Vaardigheid, gehoorzaamheid

aan dan wil, snelheid, bevalligheid, zij allen kunnen door de Gymnastiek worden vermeerderd.

Daarom makkers van 0,S.S., oefent om Uw spieren te stalen, maar men weet in het K.N.G.V, maar al te goed dat gij ook gedurende Uw dertig jarigen loopbaan met succes de andere doeleinden van de gymnastiek evenzoo beoefend hebt. Doeleinden welke tenslotte hierop neerkomen, dat het gezonde, krachtige lichaam een gehoorzame en willige dienaar van den geest is en een vaardig werktuig.

Verheft tevens dien geest zooals gij in die dertig jaar ook reeds gedaan hebt. Laten liefde voor de turnzaak en trouw aan het K.N.G.V. de vruchten zijn die deze geest meebrengt. Mijn beste wenschen voor het slagen van Uw feest en voor het verdere leven Uwer Vereeniging.


J. H.O. Reys,

Voorzitter K.N.G.V,


Jubileumboekje van Oefening Staalt Spieren van 1934klik hier om dit boekje te downloaden in PDF-formaat; u kunt hem dan uitprinten

Wilt u in dit exemplaar bladeren, zoals in een boek, klik dan op het plaatje hieronder.

Een nieuwe pagina opent zich dan. U kunt dan ook zoeken in de tekst.