Skip to main content

Herdenking op de Algemene Begraafplaats, 04-05-1995

Uit de Klink van 1995 - 4 mei 1995, Herdenking op de Algemene Begraafplaats.

Rondgang
Op de dag der dodenherdenking heeft er een rondgang over de Algemene Begraafplaats plaats gevonden. Het doel was om de jongeren van Zandvoort kennis te laten nemen van de Zandvoorters die tijdens de oorlog voor de 'goede zaak' zijn omgekomen en hier hun laatste rustplaats vonden. Op hun graven werden bloemen gelegd. Voorafgaand werd in de aula door de heer Loogman op indringende wijze naar voren gebracht door welke omstandigheden zij om het leven kwamen. Daarbij vermeldend dat op het Katholieke Kerkhof begraven ligt:

Apotheker J. J. L. A. Wijnne,
overleden tijdens een beschieting van de tram toen hij terug kwam uit Amsterdam waar hij geneesmiddelen had gehaald. Tevens zijn daar begraven J Boer en Johannes Kuik. Loogman memoreerde ook het grote aantal omgekomen joodse Zandvoorters. Hoewel sprekende tot de, jammer genoeg weinige, leerlingen uit de hogere klassen van het Basisonderwijs, wist hij ook de aanwezige volwassenen te ontroeren. Daarna ging hij de aanwezigen voor naar de graven van:

Kapitein F. J. Haaster. geb. 01-05-1885 overl. 13-05-1940
Kap. Haasters was een graag geziene man in ons dorp, als hij met zijn schip 'de Renselaar' langs de kust voor ons dorp voer toeterde hij een groet aan zijn vrouw en dochter. Met zijn schip is hij tijdens de eerste oorlogsdagen ten onder gegaan. Het schip, vol met vluchtelingen liep tussen de pieren van IJmuiden op een mijn. De opvarenden wisten zich te redden. De kapitein kwam met zijn schip om in de golven.

Meerdere Zandvoorters kwamen om op zee, hun lichamen zijn nooit gevonden:

H. Hendrikse kwam om op zijn eerste en laatste reis tijdens een scheepsramp
P. Koper voer op de Huygens
J. Krikke was hoofdmachinist op een schip van de Hollandse Lloyd
kapitein Dekker, gevallen op zee. Hoe? Onbekend.

Jan Koper, geb. te Zandvoort 20-12-1919 overl. 10-05-1940
De eerste oorlogsdag gesneuveld, iets ouder dan 20 jaar, bij het afweergeschut te Katwijk. Andere Zandvoorters die gesneuveld zijn waren: Petrus de Block, winkelier in Zandvoort gesneuveld in Voorburg. S. Bartels uit de Kerkstraat gesneuveld op het vliegveld Ypenburg door een voltreffer op het luchtdoel geschut.

Arie Koper, geb. te Zandvoort 20-12-1919 overl. te Sachsenhausen op 13-11-1941.
Hij was met M. Kraaijenoord na verlof niet teruggekeerd naar hun werkkamp in Duitsland. Beiden zijn naar het concentratiekamp Sachsenhausen gevoerd en daar doodgeknuppeld. M. Kraaijenoord ligt begraven op de ere begraafplaats in Loenen.

August van der Mije. geb. te Zandvoort 02-07-1914,
overleden in Duitsland in het kamp Rees op 21-01-1945. In het zelfde kamp stierven

C. Brands en W. Th. H. van Aachen
Zij werden weggesleurd uit hun woningen.

Te Frankfurt is overleden Jacob Paap,
geb. te Zandvoort 21-01-1919, op 24 jarige leeftijd.

Ernst Brokmeier, razzia in Zandvoort,
verzamelen in Monopole, te voet naar Haarlem en dan naar Duitsland. Ernst Brokmeier, 42 jaar oud, kreeg in de Kostverlorenstraat een hartaanval en stierf op 28 november 1944. Dochter en kleinkinderen legden hier de bloemen.

Willem Johannes Gertenbach,
had een drukkerij en bibliotheek, gearresteerd en op 21 jan 1942 gefusilleerd. Ligt begraven bij zijn vrouw en kinderen die omkwamen bij een bombardement door de Engelsen op de werkplaats van de spoorwegen in Haarlem.

Chr. Visser en Jan Keur, beiden overleden op 18 augustus 1943.
18 augustus '43 een mooie dag, voerman Aart Schelvis en twee paarden van Bank Schelvis, acht Brits Indiërs. Zij moesten een mijn en een vliegtuigbom van het strand halen. Bij het vervoer raakte de bom van de platte wagen, een enorme ontploffing volgde. Chr. Visser, Jan Keur de acht Brits Indiërs en twee Duitsers werden gedood evenals de twee paarden. Engel Keesman en Piet Schelvis werden zwaar gewond.

L. Blaauboer en P. Oud.
Overleden 31-12-41 en 20-01-42, beiden door een opgelopen longontsteking tijdens het verplichte wachtlopen naar aanleiding van sabotagedaden.

Bij het kruis, aangevende de plaats waar 12 onbekende vliegeniers begraven liggen, werden eveneens bloemen gelegd. Deze lichamen zijn aangespoeld en waren niet te identificeren.

Een aanvulling/rectificatie op het artikel '4 mei 1945, dit verscheen in de daaropvolgende editie van De Klink:

Tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 zijn in totaal 2300 Hollandse soldaten gesneuveld in de strijd tegen de Duitse overvallers. Van de ongeveer 70 Zandvoortse gemobiliseerde soldaten zijn er, bij diverse gevechten tegen de vijand, drie gesneuveld.

Sallie Bartels
Soldaat bij het onderdeel van de 13e Batterij Luchtdoelgeschut, gelegerd bij het vliegveld Ypenburg. Op 10 mei 's morgens vroeg sneuvelde Sallie Bartels doordat zijn stuk geschut door een voltreffer werd opgeblazen.

Jan Koper
Soldaat bij het onderdeel Infanterie, in 1940 gelegerd in depot Leiden. Zijn compagnie werd ingezet tegen de Duitse parachutisten die het vliegveld Valkenburg bij Katwijk probeerden te bezetten. Bij gevechten van man tegen man sneuvelde Jan Koper op 10 mei 1940.

Petrus Block
Soldaat bij het 1ste Bataljon der gemotoriseerde Cavalerie gelegerd in Den Haag. De diverse Duitse parachutisten in en om Den haag werden door deze eenheid bestreden. Bij deze straatgevechten sneuvelde P. Block. Deze gegevens zijn op hun juistheid nagetrokken bij het oorlogs archief van het Koninklijk Nederlands Leger in Den Haag.