Skip to main content

Bokkewagens in Zandvoort

ZANDVOORT - Enige tijd geleden werd ik gebeld door de heer Weermeijer uit de Meester Troelstrastraat. Deze voormalige Amsterdamse ondernemer vertelde mij een leuk verhaal en heeft mij een aantal foto’s laten zien, waarvan ik u er eentje wil tonen.

bld06432        Bokkenwagen in Zandvoort bij de boerderij aan de Zandvoortselaan.
         De boerderij heeft gestaan daar waar tegenwoordige partycentrum
     "De Manege" staat. 
Foto ter beschikking gesteld door Dhr. Weermeijer
 
Het is een foto van een bokkenwagen; vermoedelijk is de jongen helemaal rechts de eigenaar en was zijn naam of bijnaam “Krikkie”. We zouden dat graag zeker willen weten en ook natuurlijk of iemand de anderen op de foto herkent. De foto is genomen op het binnenplaatsje voor de toenmalige manege “De Duinrand”, die in 1959 door overwaaiende vonken van een duinbrand en de daaropvolgende brand werd verwoest. De 30 aanwezige paarden konden worden gered maar de manege brandde in 3 uur tijd bijna tot de grond toe af.

Bokkenwagen was voor kinderen
Behalve paarden was er dus ook een bok met wagen. We komen bokkenwagens reeds tegen aan het begin van de vorige eeuw. Een bokkenwagen was typisch iets voor kinderen en daardoor komt men een bokkenwagen vaak tegen als prijs bij een wedstrijd en reden bokkenwagens, versierd of niet, mee in een optocht. In 1909 was door de “Vereeniging Zandvoort’s Feestcommissie” voor de Koninginnedagverloting op 31 augustus een prachtige bok met tuig en bokkenwagen aangekocht als hoofdprijs. Dat dit een succes was, bleek uit de verloting van enkele jaren later. In 1911 vond er een verloting plaats van diverse bokken met bokkenwagen. Na afloop gingen de prijswinnaars van de verloting met muzikale begeleiding in optocht naar de tuin van het café restaurant “Suisse”. 

Zandvoort - Bokkenwagen        De Bokketemmer, foto is ontvangen van Maurits van Koningsbruggen,
          zoon van Piet van Hendrik van Heinie Kak die de foto weer kreeg van
           een neef van hem met de achternaam Loos, zijn vader was Arie Loos


Koninginnedag op 31 augustus
Jaar in jaar uit was het verloten van een bokkenwagen door de Feestcommissie op koninginnedag, ten tijde van Koningin Wilhelmina dus nog op 31 augustus, een groot succes. Dagen ervoor reed de bokkenwagen door het centrum van Zandvoort en kon men bij de bestuurder ervan lootjes kopen. De opbrengst van de verkoop van de lootjes werd veelal geschonken aan een goed doel; het Oude mannen en vrouwen Gasthuis, het Diaconiehuis, de bewaarschool of één van de vele vakantiekolonies die Zandvoort rijk was.

Veranderend straatbeeld
Met het langzaam verdwijnen van grasveldjes, stallen en boerderijen uit het centrum van Zandvoort, verdween ook langzaam maar zeker het straatbeeld van paard en wagen en ook de bokkenwagen. In de in Zandvoort opgenomen film van Toon Hermans, “Moutarde van Sonansee” zien we in het begin nog een bokkenwagen voorbijkomen. Dit was in 1958 en vermoedelijk was dit de laatste bokkenwagen die Zandvoort toen nog rijk was.

Cor Draijer

Dit artikel is verschenen op 20 november 2003 in het weekblad "De Zandvoorter"

Op deze 1e foto kregen we een reactie van de heer Attema; hij kende een jongen met de naam Krikkie en dat was Krikkie ter Wolbeek. Of degene op de foto inderdaad Krikkie ter Wolbeek is, wist hij niet zeker en wie de andere kinderen zijn, is onbekend.