Skip to main content

De Biggenjacht

Uit de Klink van 1993 – De Biggenjacht

Traditioneel wordt ieder jaar Koninginnedag gevierd, ook in 1937 maar toen uiteraard wel op 31 augustus. Op die dag werd een oude traditie in ere hersteld; de Biggenjacht ! Als arena had men gekozen voor het veld van de voetbalvereniging Zandvoort aan de Vondellaan. Onder grote belangstelling van ouders en jeugd werd met paard en wagen een big in een kist aangevoerd. Hoewel deze zich hierin veiliger voelde dan daarbuiten werd het slachtoffer toch losgelaten en de jacht geopend. Lang kon het biggetje niet van zijn "vrijheid" genieten. De big was voor de gelukkige winnaar, mocht deze van zijn buit af willen dan kon hij in ruil daarvoor achttien Hollandse guldens (ont)vangen!

Harry Opheikens.