Skip to main content

De Grindweg / Gritweg


Zandvoort - Melkhuisje aan de Grindweg    
ZANDVOORT - Op bovenstaande foto, die we mochten ontvangen van mevr.Castien-van Deursen, ziet u het drijfkoppel van jonkheer Quarles van Ufford. Op de zondag ging men op jacht en de wildkar van Frans Castien ging mee.  

Grindweg
De foto is genomen op de voormalige Grindweg, ook wel Gritweg genoemd, voor het daar gevestigde bier -en melkhuisje. Let op het bordje rechtsboven! U ziet van links naar rechts Ko Castien, een Van Dam met daarnaast nog een Van Dam, als 4e Piet Castien, als 5e een ons onbekend persoon, als 6e Frans Castien, als 7e Hannes van Dam en de 8-e en 9-e persoon waarschijnlijk de kroeghouder met zijn vrouw. 

Renbaan
De Grind of Gritweg was van aangestampt grind, vandaar de naam en leidde naar de toenmalige Zandvoortse Renbaan. In 1916 werd de grond verkocht aan het Amsterdamse waterleidingbedrijf en toen het Noordoosterkanaal werd gegraven, moesten de Zandvoortse huizen wijken. De Grindweg bestond uit een stuk of 12 huizen die vooraan de weg waren gebouwd. De ingang lag tegenover de huidige parkeerplaats van restaurant 't Baken aan de Zandvoortselaan. Verderop de Grindweg, die overging naar een zandweg, stond het huis van Gerrit van Doorn en nog verder het huis van Engel Honschoten, ook wel ome Jan de jachtopziener. 

Exacte namen
Het Genootschap zou graag willen weten wat de exacte namen zijn van de personen op de foto en of er wellicht meer fotomateriaal is van de Grindweg/Gritweg alsmede de oude renbaan.

Cor Draijer

Dit artikel is verschenen op 20 maart 2003 in het weekblad "De Zandvoorter"