Skip to main content

Helihaven Zandvoort

ZANDVOORT - 10 april 1954 was een bijzondere dag. De Zandvoortse muziekkapel blies een vrolijke noot en kinderen en ouderen hadden zich opgesteld op het caravanterrein van de heer Van Breemen aan de Van Lennepweg. Vol verwachting keek men naar…de lucht. Officieel om 15:10 werd namelijk de eerste helikopter van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena verwacht.

Helihaven Zandvoort-Bad     Helihaven  Zandvoort-Bad werd een feit op 10 april 1954

Een jaar eerder had burgemeester Mr.H.M. van Fenema al geprobeerd een helikopterdienst naar Zandvoort te krijgen maar werd hier vanwege het al vergevorderde seizoen vanaf gezien. Nu was de Helihaven Zandvoort-Bad dan toch een feit. De Rijksluchtvaartdienst was het terrein komen inspecteren en had het goedgekeurd. De piloten die de eerste helikopter vlogen, hadden zich in 1953 tijdens de watersnoodramp zeer verdienstelijk gemaakt en werden hiervoor alsnog bedankt door de burgemeester. 

Grote irritatie bij de pers
Hierna werden burgemeester Van Fenema en de diverse leden van de Stichting “Touring Zandvoort” rondgevlogen boven Zandvoort. Grote irritatie ontstond er bij de pers richting de politie, want die stuurde de fotografen steeds weg voordat men foto’s kon maken van de helikopter. 

Rondvlucht boven Zandvoort voor Fl.12,-
De organisatie begon met helikopterdagtrips vanaf Brussel naar Rotterdam en Haarlem met als eindpunt Zandvoort. Ook werd besproken om een zgn. Noordzee-badplaatsenvlucht te gaan organiseren vanaf Rotterdam naar Scheveningen, Noordwijk en Zandvoort. Men verwachtte grote belangstelling voor het maken van rondvluchten boven Zandvoort. En ja, wie zou nu niet willen rondvliegen boven Zandvoort voor “slechts” Fl.12,- .

Combinatievluchten
In 1955 werden er wederom besprekingen gevoerd met de Brusselse helihaven over de terugkeer van de helikopterverbinding naar Zandvoort. Er waren combinatievluchten: Rotterdam-Keukenhof-Haarlem-Zandvoort tegen speciaal tarief. Elke plaats die werd aangedaan had een attractie en dit bleek bij het publiek steeds meer aan populariteit te winnen. Er verschenen dan ook advertenties in de krant waarin werd aangeboden om met de paasdagen een fantastische rondvlucht per helikopter boven Zandvoort te maken. “Geniet van een onvergetelijk panorama. Boekingen: Helihaven Zandvoort.” De kosten waren een tientje. 

Fiasco
Men had ingecalculeerd dat tijdens het verblijf van de luchtreizigers in het Frans Halsmuseum en de tijd die was gemoeid met het nuttigen van de lunch er tegen betaling rondvluchten van 5 minuten konden worden gegeven boven Zandvoort. Geprognosticeerd waren 20 rondvluchten vanaf Helihaven Zandvoort per dag. Maar, wat in 1954 een succes bleek te zijn, bleek in 1955 een fiasco te worden. Slechts 3 landingen van helikopters waren er geweest en inmiddels begon de gemeenteraad vragen te stellen over het uitgetrokken geld voor de aanleg van de helikopterlandingsplaats die was bekostigd uit de post “Aanleg wegen en straten”. Want daarvoor was deze post niet.

Zandvoort - Helicopter-oefening mensenredden uit zee     
              De oefening met de reddingsheli trok drommen mensen 

Attractieve demonstratie
Hierna was het over met het ‘grote-steden-gedoe’ zoals sommigen zich gekscherend uitlieten. Een jaar later kwam er nog een demonstratie van een helikopter tijdens de paasdagen. Het gemeentebestuur, de politie en de reddingsbrigade hadden de handen ineen geslagen om tot een soort attractieve demonstratie te komen in de vorm van het uit zee ‘scheppen’ van een drenkeling per helikopter.

Spreekstalmeester de heer J. Hugenholtz 
De directeur van de stichting Touring Zandvoort, de heer J. Hugenholtz gaf als een ware spreekstalmeester toelichting vooraf en tijdens het gebeuren terwijl de Zandvoortse muziekkapel het Zandvoortse volkslied speelde. 

Cor Draijer

Dit artikel is mei 2004 verschenen in het weekblad "De Zandvoorter"