Skip to main content

De stranding van de Schouwen II

Uit de KLINK: De stranding van de Gaffelschoener Schouwen II januari 1904
 
Zaterdag 16 januari j.l. woedde een hevige storm gepaard gaande met hagel sneeuw en regenvlagen. Doch ondanks dat alles waren er nog mensen aan het strand en op de wurft ( de weg voor Driehuyzen ) turende naar zee of er ook niet een schip te zien was. En jawel, om ongeveer l uur in de namiddag ontwaarde men voor het Dorp nog in volle zee een schip, dat aan het geweldige slingeren te zien in nood bleek te verkeren. Dadelijk werd de plaatselijke commissie der Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij met het gevaar in kennis gesteld, die dan ook onmiddellijk de Reddingboot en het Vuurpijltoestel lieten halen en naar het strand brengen. 

   Zandvoort Stranding van de Schouwen II


Noodvlag in top
De zee was enorm hoog en stond tot aan de duinen zodat het een moeilijke opgave was om met de boot langs het strand te rijden. Intussen was het schip, dat de noodvlag in top had, meer en meer naar het strand gekomen en bevond zich ongeveer ter hoogte tussen de tweede en derde paal benoorden het Dorp. Het was nu duidelijk te zien dat een stranding moest plaatsvinden. De reddingboot lag gereed om, zodra het schip gestrand was, hulp te verlenen. Om ongeveer 2 uur liep het schip vast, even voorbij de plek waar in 1890 de von Lindern strandde. Nabij de derde paal benoorden Zandvoort. Ogenblikkelijk werd de reddingboot in zee gebracht en de bemanning slaagde erin om de equipage van het schip, bestaande uit 4 man en de scheepshond, behouden aan land te brengen. 

   Zandvoort Stranding van de Schouwen II

                   De Schouwen II was een 5 jaar oude ijzeren Gaffelschoener

De bemanning der reddingboot bestond uit de volgende personen; Maarten Keesman (Goudje) Schipper, Jan Kerkman (Janbroer) voorman, Anthonie Kerkman Jbz, Willem Paap Klz, Leendert Kerkman (Keggie), Pieter Koning Lz, Teunis Groen Hz, Willem Keur Jbz, Willem Draijer (Eenoortje, om zijn reddingen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw), Cornelis Paap Jz, Pieter Keur Jbz en Cornelis Visser Gz roeiers. De bevolking, die ondanks het noodweer was uitgelopen, hield haar huldeblijken dan ook niet voor zich. Om half vier werden de drenkelingen ondergebracht in Ons Huis en nadat zij daar van droog goed waren voorzien, namen zij hun intrek in Het Wapen van Zandvoort. Wat het schip aangaat het volgende. Het is een 5 jaar oude ijzeren Gaffelschoener thuishaven Groningen, de inhoud bedraagt 96 bruto registertonnen verzekerd voor ƒ, 14000.—.


Het lossen werd uitbesteed
De lading bestaat uit ongeveer 179 ton steenkool van Blyth uit Engeland naar Rotterdam.Het schip zit hoog op het strand en zondag leek het wel hoogzomer op het strand, het was een gezellige drukte. De eerst volgende woensdag werd in Hotel Driehuizen het lossen uitbesteed. Laagste inschrijver was J. Kaptijn voor Fl. 2,16 per ton.De Heer Bakels maakte Foto Briefkaarten van de stranding die Zaterdagavond reeds te bekomen waren. Het afbrengen is gegund aan de Heer Dirk Driehuizen die het drijvend moet afleveren in IJmuiden. Donderdag werd een aanvang gemaakt met het graven van een geul om het schip vlot te trekken. Zondag 21 januari is het schip vlot gekomen en kwam om 12 uur in IJmuiden aan en zoo was ook deze stranding weer geschiedenis.

Ton Drommel.