Skip to main content

50 jaar Rode Kruis Transport Colonne

50 JAAR RODE KRUIS TRANSPORT-COLONNE IN ZANDVOORT
Op 5 oktober 1986 was het precies vijftig jaar geleden dat een elftal leden van de Zandvoortse Reddings Brigade op initiatief van wijlen dr.C.A. van Fraassen - destijds ook medisch adviseur en vice voorzitter van de Z.R.B.- deelnamen aan het examen tot verkrijging van het zgn Eenheidsdiplorna voor E.H.B.O. Negen van de Zandvoortse deelnemers t.w. H.Baars, A.Framk(Beekhuis). E.Keur Pzn, W.van Koningsbruggen,
Jb.Kraaijenoord Gzn, H.Kunkeler, A.Loos, K.C.van der Mije Pzn en W.van der Mije Azn,slaagden. 2 deelnemers werden afgewezen.

DIPLOMA-UITREIKING
De uitreiking van de diploma's vond plaats op 23 oktober 1939 in het Patronaatsgebouw door burgemeester Van Alphen. De burgemeester toonde zich in zijn toespraak bijzonder ingenomen met de samenwerking welke op dit punt tussen beide organisaties, Ned. Rode Kruis Afd.Zandvoort en de Zandvoortse Reddings Brigade, tot stand was gebracht. De geslaagden vormden de basis voor de eerste Rode Kruis Transport Colonne te Zandvoort. Dr. van Fraassen voorzag -achteraf zeer terecht- dat het, met oog op de oorlogsdreiging noodzakelijk was dat de E.H.B.O.-ers te Zandvoort een landelijk en misschien wel zelfs internationaal erkend onderscheidingsteken bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk dienden te bezitten. De geel-blauwe armband welke de E.H.B.O.-ers van de Zandv.Redd.Brigade bij hun activiteiten (op hun reddingsposten,bij harddraverijen,auto-en motorraces etc.) plachten te dragen zouden wel eens niet toereikend kunnen blijken te zijn. De opleiding voor het eenheidsdiplorna was gestart op l mei 1939 in het Kostverloren Wandelpark en stond onder leiding van de heer Th.van der Kort, lid van het Rode Kruis te Haarlem terwijl de supervisie bij Dr.van Fraassen berustte.