Skip to main content

2 juni 1881, de trein rijdt!

Uit de Klink van 1991: 2 juni 1881, de trein rijdt!   Het was maar een simpele mededeling die Gustav Eltzbacher c.s. en ingenieur Eduard Jacob Johan Kuinders op 20 nov. 1880 ontvingen, maar zij was wel bepalend voor de toekomst van wat toen nog het vissersdorp Zandvoort was. Op die dag werd aan genoemde heren namelijk Koninklijke toestemming verleend voor de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Haarlem - Zandvoort Spoorweg Maatschappij" met de bedoeling een spoorverbinding tussen beide plaatsen tot stand te brengen.   Eduard Jacob Johan Kuinders (l) met gezin en vrienden...

Lees verder

50 jaar Rode Kruis Transport Colonne

50 JAAR RODE KRUIS TRANSPORT-COLONNE IN ZANDVOORTOp 5 oktober 1986 was het precies vijftig jaar geleden dat een elftal leden van de Zandvoortse Reddings Brigade op initiatief van wijlen dr.C.A. van Fraassen - destijds ook medisch adviseur en vice voorzitter van de Z.R.B.- deelnamen aan het examen tot verkrijging van het zgn Eenheidsdiplorna voor E.H.B.O. Negen van de Zandvoortse deelnemers t.w. H.Baars, A.Framk(Beekhuis). E.Keur Pzn, W.van Koningsbruggen,Jb.Kraaijenoord Gzn, H.Kunkeler, A.Loos, K.C.van der Mije Pzn en W.van der Mije Azn,slaagden. 2 deelnemers werden afgewezen. DIPLOMA-UITREIKINGDe...

Lees verder

Bloedbad op Suntereklaes-avond.

Bloedbad op Suntereklaes-avond.   Hoe "Ouwe Dappere Kees" "De Pumper" van zijn smarten verloste   't Kwam allemaal door het "smakken" bij Mijntje van Hendrik de Beer DEZE EEUW had nauwelijks enkele jaren zijn Intrede gedaan toen caféhouder Cornelis Draijer (ouwe Dappere Kees) de gordijnen sloot van zijn gelagkamer, die een ruim uitzicht bood over ons oude Schelpenplein. Nog even keek hij naar de paars-blauwe vrieslucht, die zich aftekende rond de torenspits van de Hervormde Kerk. De staart van de koperen haan blikkerdde, nog wat na In de laatste stralen van een ondergaand winterzonnetje,...

Lees verder

Bokkewagens in Zandvoort

ZANDVOORT - Enige tijd geleden werd ik gebeld door de heer Weermeijer uit de Meester Troelstrastraat. Deze voormalige Amsterdamse ondernemer vertelde mij een leuk verhaal en heeft mij een aantal foto’s laten zien, waarvan ik u er eentje wil tonen.         Bokkenwagen in Zandvoort bij de boerderij aan de Zandvoortselaan.         De boerderij heeft gestaan daar waar tegenwoordige partycentrum     "De Manege" staat. Foto ter beschikking gesteld door Dhr. Weermeijer Het is een foto van een bokkenwagen; vermoedelijk is de jongen helemaal rechts de eigenaar en was zijn naam of bijnaam “Krikkie”....

Lees verder

De bevroren zee van 1963

ZANDVOORT - Het beeld dat we hebben van de kerstman die in zijn rode pak met witte baard op een arrenslee door de sneeuw rijdt (een reclamebedenksel van Coca-Cola) komt er hier in Nederland inmiddels aardig in. Veel mensen geven toch meer de voorkeur aan onze eigen Sinterklaas en Zwarte Piet. Overigens is de bedenker van de Kerstman geinspireerd door onze eigen Sint Nicolaas.  Van St. er Klaas naar St. A Claus?Geen Sinterklaas in de 'States'Zo rond het begin van de vorige eeuw waren er nogal wat Nederlanders die naar de 'States' vertrokken. En daar kende men geen Sint Nicolaas....

Lees verder

De Biggenjacht

Uit de Klink van 1993 – De Biggenjacht Traditioneel wordt ieder jaar Koninginnedag gevierd, ook in 1937 maar toen uiteraard wel op 31 augustus. Op die dag werd een oude traditie in ere hersteld; de Biggenjacht ! Als arena had men gekozen voor het veld van de voetbalvereniging Zandvoort aan de Vondellaan. Onder grote belangstelling van ouders en jeugd werd met paard en wagen een big in een kist aangevoerd. Hoewel deze zich hierin veiliger voelde dan daarbuiten werd het slachtoffer toch losgelaten en de jacht geopend. Lang kon het biggetje niet van zijn "vrijheid" genieten. De big was voor de...

Lees verder

De brandweer in 1922

DE BRANDWEER IN 1922   Dat de brandweer in vroegere jaren wel iets anders uitgerust was dan in deze moderne tijden weet natuurlijk een ieder. Toch is het altijd weer een genoegen naar beelden van vroeger te kijken met het oude materiaal, de stoere mannen, want dat waren het en in gedachten daarbij het glimmende koperwerk. Want reken maar dat er ook gepoetst werd. Op de foto uit het jaar 1922, zijn we getuige van een demonstratie van een nieuwe motorbrandspuit. Deze kon door slechts twee personen voortbewogen worden en was uitermate geschikt voor kleinere gemeenten, welke de kosten van de grotere...

Lees verder

De Frikhokkies

Uit De klink van 1990 - DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN DE FRIKHOKKIES. Volgens de Badcourant van 25 augustus 1900 bestond er op Zandvoort al een Gemeentelijke badinrichting waar kinderen van ingezetenen kosteloos een zeebad konden nemen. Op 2 juni 1900 wordt in de Zandvoortsche courant in een Gemeenteraadsverslag gemeld "tot badman is benoemd Jb.Koper Ezn. op een wedde van f.6.— per week voor het kosteloos baden van kinderen van Zandvoortsche ingezetenen."   Inrichting gesloten Op 27 augustus 1900 wordt mededeling gedaan dat de Inrichting tot het nemen van kosteloze zeebaden voor kinderen...

Lees verder

De Grindweg / Gritweg

    ZANDVOORT - Op bovenstaande foto, die we mochten ontvangen van mevr.Castien-van Deursen, ziet u het drijfkoppel van jonkheer Quarles van Ufford. Op de zondag ging men op jacht en de wildkar van Frans Castien ging mee.  GrindwegDe foto is genomen op de voormalige Grindweg, ook wel Gritweg genoemd, voor het daar gevestigde bier -en melkhuisje. Let op het bordje rechtsboven! U ziet van links naar rechts Ko Castien, een Van Dam met daarnaast nog een Van Dam, als 4e Piet Castien, als 5e een ons onbekend persoon, als 6e Frans Castien, als 7e Hannes van Dam en de 8-e en 9-e persoon waarschijnlijk...

Lees verder

De harddraverij in Zandvoort

De harddraverij in Zandvoort Enkele weken geleden wist Leen Driehuizen mij te vertellen, als aanvulling op het artikel over de bereden politie, dat de Marechaussee in de jaren ’30 regelmatig op het strand te paard patrouilleerde.  Verder werd ik benaderd door een jongen uit Zwijndrecht. Ook daar wordt soms de Zandvoorter gelezen. Zijn naam is Shane Winsser en toen zijn vader overleed, vond hij in de papieren nadere informatie over zijn halfzuster die in Zandvoort is geboren. De naam van zijn vader is Alexander Athur Winsser die in 1957 met de boot vanuit Jakarta naar Amsterdam is gekomen....

Lees verder

De huisbewaarder van Villa "Brandaris"

Uit de Klink van 1993 – huisbewaarder – ouders van Jelle Attema   Mijn ouders waren in 1918 huisbewaarder, zoals dat heette, in de villa "Brandaris". Mijn vader had - als timmerman - deze villa mee helpen bouwen. Het was een vakantiehuis en werd alleen in de zomermaanden door de eigenaar en familie bewoond.   Stropers uit Haarlem en Zandvoort 's Winters stond zo'n woning leeg en ook toen werd er ingebroken. Niets nieuws dus onder de zon. Er waren vele villa's welke leeg stonden en zo werd het beroep van huisbewaarder gecreëerd. De villa "Brandaris" was de laatste villa aan de Noord-Boulevard,...

Lees verder

De luchtballon van Nini Boesman

Zandvoorts reddingboot bergt een luchtballon. Het was een stralende zon-overgoten dag: Koninginnedag 1951. Een matige, oostelijke wind bracht koud weer, doch het was rustig onder een strak blauwe hemel en niets wees erop, dat het einde van die dag voor Zandvoort angstige spanning zou brengen. Allerwegen werd feest gevierd op deze dertigste april. In Bloemendaal werd op een hockeyveld de Henri Dunant, de grijskleurige luchtballon onder leiding van mevrouw Boesman van het benodigde gas voorzien om straks het luchtruim te kiezen, waartoe de Oranjevereniging aldaar haar had...

Lees verder

De merkwaardige ontmoeting van een zeeloods

Uit de Klink van 1981 - Een merkwaardige ontmoeting van een zeeloods Met deze zeeloods bedoelen wij een zekere Arie de Graaf, geboren in 1858 te Den Helder en overleden te IJmuiden op 1 januari 1931. In de tijd dat deze Arie de Graaf nog loodsleerling in IJmuiden was, maakte hij een voorval mee, dat wij hier nog eens willen vertellen. De stof er voor ontlenen we aan een eind jaren ’70 verschene nummer van "De Blauwe Wimpel", maandblad voor de scheepvaart.  Bij de Semafoor te IJmuiden - het was in de tachtiger jaren van de 19e eeuw - stond aan de waterkant een wachthuisje van het Loodswezen....

Lees verder

De na-oorlogse watertoren

ZANDVOORT - Naar aanleiding van de Rubriek Zandvoort Toen ontvingen  we de volgende brief: “Op 1 januari 2005 was het precies 20 jaar geleden dat de gemeente Zandvoort afstand deed van haar eigen waterwinning en distributie. Het Gemeentelijke Gas en Water bedrijf moest haar watertak afstaan aan het “Gewest” en dat betekende dat alle werkzaamheden werden overgeheveld. Het personeel zowel van de buitendienst als in de watertoren bleef zich alleen nog maar bemoeien met de gasdistributie. Voor de inwoners van Zandvoort geen schokkend nieuws, want het voltrok zich geruisloos en bovendien gaf het...

Lees verder

De stranding van de Heinrich Podeus

ZANDVOORT - Waarschijnlijk niemand meer kan zich de storm van 24, 25 en 26 november 1928 nog voor de geest halen. De wind joeg de golven tot ongekende hoogten op en het strand lag bezaaid met houten balken van een losgeslagen deklading.     Duitse stoomboot “Heinrich Podeus”En daar kwam de Duitse stoomboot “Heinrich Podeus” aan, door de ziedende storm werd zij dwars op het strand gezet. De reddingsboot haalde alle bemanningsleden van boord, ook de kok die nog in het water viel maar weer aan boord werd gehesen, waardoor iedereen werd gered. Eén van de bemanningsleden vroeg op de dag van de stranding...

Lees verder

De stranding van de Schouwen II

Uit de KLINK: De stranding van de Gaffelschoener Schouwen II januari 1904   Zaterdag 16 januari j.l. woedde een hevige storm gepaard gaande met hagel sneeuw en regenvlagen. Doch ondanks dat alles waren er nog mensen aan het strand en op de wurft ( de weg voor Driehuyzen ) turende naar zee of er ook niet een schip te zien was. En jawel, om ongeveer l uur in de namiddag ontwaarde men voor het Dorp nog in volle zee een schip, dat aan het geweldige slingeren te zien in nood bleek te verkeren. Dadelijk werd de plaatselijke commissie der Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij met het gevaar...

Lees verder

De toegangswegen naar Zandvoort

Uit de Klink van 1994 – Toegangswegen naar Zandvoort. Als redactielid, wonend in Heemstede, moet je regelmatig vergaderen in Zandvoort. Daarbij maak je gebruik van een van de oudste wegen van Heemstede, de Zandvoortselaan. De geschiedenis gaat terug tot 1284. Voor die tijd was er ook een verbinding tussen Heemstede en Zandvoort, maar daarover is weinig terug te vinden. Heerlijkheid BerkenrodeDe eerste naam was Gasthuislaan, de weg vormde de noordelijke grens met de Heerlijkheid Berkenrode en de zuidelijke van het Gasthuis-land. In de 13e eeuw stond daar al een gasthuis. De naam werd ontleend...

Lees verder

Een heertje zonder pantalon

ZANDVOORT - Enige tijd geleden kwam ik er achter dat het in 2005 honderd jaar geleden is, dat in Zandvoort de eerste Nederlandse slapstickfilm werd opgenomen. Het filmpje werd geproduceerd door de twee broers Willy en Albert Mullens. Willy Mullens werkte eerst als levende kanonskogel op de Haagse kermis maar toen na een ongelukkig voorval (Willy werd knock-out geslagen door een kangoeroe) de act met de levende kanonskogel mislukte, kreeg Willy oneervol ontslag op de Haagse kermis in 1897. Zijn moeder nam hem en zijn broer mee naar Parijs om daar het wonder van de negentiende eeuw te gaan bekijken,...

Lees verder

Een treinongeluk te Zandvoort

Uit de Klink van 1993 - Het treinongeluk te Zandvoort.   Zaterdag 7 januari 1928 vertrok om 5.11 namiddag uit Haarlem de stoomtrein richting Zandvoort. In de trein bevonden zich 50 a 60 reizigers, in Overveen werd gestopt, toen werkten de remmen dus nog. Voor de overweg bij Zandvoort moet de vaart geminderd worden tot 45 km en bij de overweg tot 30 km. Volgens de leerling-machinist P. Bakker uit Haarlem is toen gebleken dat de remmen weigerden. Hij waarschuwde machinist De Beer, die de handle omgooide en tegenstoom gaf en de zandstrooier in werking stelde. Vervolgens werden noodsignalen gegeven,...

Lees verder

Een vliegveld te Zandvoort?

Een vliegveld te Zandvoort? Aldus de 'kop' in het verslag van een vergadering van de V. V. V. waarbij ook het parkeertarief aan de orde kwam. We schrijven einde van het jaar 1934. "De rondvraag bracht de wens naar reclame, vooral in het binnenland, naar voren. Verzocht werd te bewerkstelligen dat er wijzigingen in de parkeerbepalingen komen door automobilisten bijv. één uur gratis te laten parkeren. Vervolgens werd de mogelijkheid overwogen om op Zandvoort te komen tot den aanleg van een vliegveld, ter bevordering van het vreemdelingen verkeer. De heer De Vries, agent van de K. L. M. Deelde...

Lees verder

Epitafen

Uit de Klink van 1981: Epitafen   Epitafen Dit is de Latijnse naam voor "wapen- of rouwborden", waarvan er ook twee in de Hervormde Kerk van Zandvoort hangen en wel ter weerszijden van de kansel. In het algemeen bedoelen deze rouwborden de herinnering levendig te houden aan overledenen, wier levensverhaal daarop geschreven, doch niet uitgebeeld wordt. Meestal prijkte daarop verder een familie- en landswapen, terwijl het geheel omgeven was door een zeer fraaie lijst. Deze rouwborden hadden dus een aparte betekenis, onderscheiden van de graven in het kerkgebouw. Mattheus de la GaveZoals bekend...

Lees verder

Helihaven Zandvoort

ZANDVOORT - 10 april 1954 was een bijzondere dag. De Zandvoortse muziekkapel blies een vrolijke noot en kinderen en ouderen hadden zich opgesteld op het caravanterrein van de heer Van Breemen aan de Van Lennepweg. Vol verwachting keek men naar…de lucht. Officieel om 15:10 werd namelijk de eerste helikopter van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena verwacht.      Helihaven  Zandvoort-Bad werd een feit op 10 april 1954 Een jaar eerder had burgemeester Mr.H.M. van Fenema al geprobeerd een helikopterdienst naar Zandvoort te krijgen maar werd hier vanwege het al vergevorderde seizoen vanaf...

Lees verder

Herdenking op de Algemene Begraafplaats, 04-05-1995

Uit de Klink van 1995 - 4 mei 1995, Herdenking op de Algemene Begraafplaats. RondgangOp de dag der dodenherdenking heeft er een rondgang over de Algemene Begraafplaats plaats gevonden. Het doel was om de jongeren van Zandvoort kennis te laten nemen van de Zandvoorters die tijdens de oorlog voor de 'goede zaak' zijn omgekomen en hier hun laatste rustplaats vonden. Op hun graven werden bloemen gelegd. Voorafgaand werd in de aula door de heer Loogman op indringende wijze naar voren gebracht door welke omstandigheden zij om het leven kwamen. Daarbij vermeldend dat op het Katholieke Kerkhof begraven...

Lees verder

Het 10-jarige bestaan van de Israelische gemeente

              HET TIENJARIG BESTAAN VAN DE ISRAËLISCHE GEMEENTE TE ZANDVOORT. In kerkelijken kring is onder groote belangstelling het tienjarig bestaan van de Israelietische Gemeente herdacht. In de synagoge aan de dr. Mezgerstraat werden wijdingsdiensten gehouden, die werden geleid door den heer J. Rabbie, solist uit het koor van de groote synagoge te Amsterdam.    De voormalige synagoge aan de Dr. Johannus G. Mezgerstraat te Zandvoort   Gaan we we terug tot den tijd, dat deze Gemeente in wording was, dan moeten we teruggaan in onze herinnering tot 1899. Zandvoort...

Lees verder

Het drama van de dorpspomp

HET DRAMA VAN DE DORPSPOMP ZANDVOORT -  Als pleiter voor het behoud van het Zandvoorts erfgoed alsmede voorstander van de instandhouding van Zandvoort als dorp in plaats van een versteende buitenplaats, vond ik de pittoreske dorpspomp op het Gasthuisplein een bijzonder aanwinst voor Zandvoort. Maar hoe zit het nu eigenlijk met die dorpspomp. Door Cor DraijerWelnu, in 1988 wilde de Rotary Club Zandvoort een replica laten maken van de dorpspomp die op het Kerkplein had gestaan. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders waren erg blij met de pomp; men was toen van mening dat deze...

Lees verder