Skip to main content

De Klink is een kwartaaluitgave van het Genootschap Oud Zandvoort en wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Genootschap. Met het uitgeven van het blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van de geschiedenis van Zandvoort en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
“De Klink”, koperen gong, die door de vroegere Zandvurtse omroepers ebraikt werd om de mense waer te schouwe as de vissersschepe in zicht kwame. an gonge ze naer het strand waer de afslag van de garnael en de vis gehouwe wier. s de Klink gong riep de omroeper altaid:  l degeen die schol en garnael kope wulle, komme an zee...” (De Wurf).
U ontvangt als lid van het Genootschap Oud Zandvoort 4 x per jaar De Klink.  De contributie bedraagt € 12,50 per kalenderjaar voor ingezetenen in de bebouwde kom van Zandvoort. Buiten Zandvoort en in de rest van Nederland, maar wel binnen Europa bedraagt de contributie € 17,45 per kalenderjaar. U heeft ook toegang tot de Genootschaps avonden, die 2 maal per jaar worden georganiseerd.
Voor verzending buiten Europa zijn wij genoodzaakt een kostendekkend tarief te rekenen.
Dit tarief bedraagt  € 33,- voor buiten Europa.
Onlangs hebben wij als bestuur besloten om alle ‘Klinken’, ouder dan 3 jaar, online te zetten. U kunt deze bladen online inkijken, downloaden en de meesten zijn ook nog na te bestellen.


 klink archief

 


De Klink