Skip to main content

1979 - Zandvoort van toen... (online)

  Klik op het plaatje hierboven om het boekje online in te kijken Zandvoort van toen... Een samenvatting van verhalen en artikelen over Zandvoort. Geschreven door J.A. Steen   Uitgegeven onder auspicieën van het Genootschap "Oud Zandvoort" 1979 Omvang: 116 pagina's, 21 x 21 cm, gebonden en gelijmd met harde kaft   Waar te koop: soms nog 2e-hands via de bekende veilingsiteszoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay.   Prijs zal tweedehands rond de 10 euro liggen.Alle verhalen in dit boek hebben ook in het Zandvoorts Nieuwsblad gestaan Om dit boekje te downloaden als PDF-bestand,...

Lees verder

1980 - Zandvoort in oude ansichten deel 2

    Zandvoort in oude ansichten deel 2De 1e druk is uit 1980 en heeft ISBN 9028808442de 2e druk is uit 1987 en heeft ISBN 9028841857   De 1e en de 2e druk hebben elk weer een andere kaft en ook nog eens een verschillende ISBN. Wederom heeft de Europese Bibliotheeker een lekkere puinhoop van gemaakt omdat herdrukken van boekjes nooit verschillend ISBN's horen te krijgen en ook geen andere kaft.De boekjes zijn dan ook identiek. Blijkbaar mankeerde er   Uitgeverij: de Europese Bibliotheek uit ZaltbommelOmvang: 42 pagina's, 15 x 21 cm, gebonden met harde kaftmet 84 zwart-wit foto's   Waar...

Lees verder

1982 - Bunkers in Nederland - Rudi Rolf

Bunkers in NederlandDit boek beschrijft de militair-tactische inzichten, die tot de bouwvan duizenden bunkers in Nederland heeft geleid.Besproken worden de Stellingen, de Linies, de Bunkers, de Westwall,de Atlantikwall, Kustbatterijen, LuchtafweerbatterijenWiderstandsnester, Stutzpunkte, Radarbunkers, Marinebunkers,de propaganda en de bouworganisatie Todt en nog veel meer.Geschreven door Rudi Rolf ISBN: 906474151 Uitgeverij: H. Talsma, Den Helder, 1982 Omvang: 155 pagina's, 25 x 20,5 cm, gelijmd met zachte kaftPagina's laten door de uidrogende lijm na ruim 25 jaar los Waar te koop: Is...

Lees verder

1983 - Kent u ze nog...de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog...de Zandvoorters deel 2Alleraardigste verzameling foto's, 78 stuks, met begeleidend schrijvenDe 1e druk is geschreven door P. Brune, oud-secretaris van hetGenootschap "Oud Zandvoort"Op een exemplaar van de 2e druk konden we niet de hand leggen ende 3e druk vermeld hetzelfde als de 1e druk: Dhr. P. Brune, oud-secretaris van het Genootschap "Oud Zandvoort" Vervelende van ook deze verschillende drukken is dat de kaft verschild per druk.Het boekje van de 1e druk uit 1983 heeft ISBN-nummer 9028821821 Het boekje van de 3e druk uit 1987 heeft ISBN-nummer 9028841873 Wel een beetje...

Lees verder

1984 - Landgoederen van Zuid-Kennemerland

  Landgoederen van Zuid-Kennemerland Inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorische aspecten van de tuinen, parken en bossen. Rapport in opdracht van de Stichting NCM,1984   Geschreven door L.H. Albers Uitgegeven door de Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming Omvang: 142 pagina's, 21 x 29,5 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft    

Lees verder

1985 - Hongerwinter Kennemerland 1944/1945

  Hongerwinter Kennemerland 1944/1945 Kennemerland hongert naar zijn bevrijding   samengesteld door Ronald Frisart en mede-geschreven door Wim Bank, Ton van Doorn, Wim Helversteijn, Ko van Leeuwen en Jaap Sluis   Speciale uitgave van het Haarlems Dagblad en de IJmuider- en Beverwijkse Courant, 1985   Omvang: 148 pagina's, 21 x 30 cm   Waar te koop: alleen nog 2e-hands op veilingsitesEven google-en het is overal nog 2e-hands te koop   Prijs zal rond de 10 euro zijn

Lees verder

1986 - Zandvoort en het Kostverlorenpark

  Zandvoort en het Kostverlorenpark Oh, wat een heerlijkheid   Gedrukt in opdracht van de bewoners van het Woonpark Kostverloren te Zandvoort, 1986 Tot stand gekomen met financiële medewerking van de Gemeente Zandvoort en het Genootschap "Oud Zandvoort"   Omvang: 148 pagina's, 14,5 x 20,5 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft   Waar te koop: is nooit te koop geweest maar een enkele keer gezien, 2e-hands via de bekende veilingsites zoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay. Wel goed zoeken.   Prijs zal tweedehands bedragen tussen de 5 en de 10 euro.  

Lees verder

1987 - Uit Zandvoorts verleden

Uit Zandvoorts verledenAlleraardigst boekje over de geschiedenis van ZandvoortGeschreven door B. Voets, C.E. kraan-meeth, P. Brune, E. van Vrijberghe de Coningh, G. Slob, F. Dros en W.slobISBN: 909001571x Uitgeverij: Rotaryclub Zandvoort, 1987 Omvang: 72 pagina's, 15 x 21,5 cm, gebonden met harde kaft Waar te koop: Is alleen nog 2e-hands te koop.Verkoopsites zoals Marktplaats, Speurders en Marktplaza willen dit boek nog wel eens aanbieden voor tussen de 5 en de 10 euro.En verder heeft het Genootschap Oud Zandvoort hiervannog een aantal exemplaren te koop voor de liefhebbers.

Lees verder

1987 - Zandvoort wat ben je veranderd

Zandvoort wat ben je veranderdLeuk boekje met foto van vroeger en nu, genomen vanaf ongeveer dezelfde plekGeschreven door Emmy van vrijberghe de Coningh en Klaas Jacob Koperuitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van het Cultureel Centrum Zandvoort Uitgeverij: Cultureel Centrum Zandvoort, 1987 ISBN 9071982017 Omvang: 88 pagina's, 15 x 21 cm, gebonden met harde kaftmet 153 zwart-wit foto's   Waar te koop: alleen soms nog 2e-hands via de bekendeveilingsites zoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay. Prijs zal rond de 5 euro liggen.

Lees verder

1991 - Hulsmanhof, van Diaconiehuis tot Stichting (online)

Klik op het plaatje hierboven om het boekje online in te kijken "Hulsmanhof" van Diaconiehuis tot Stichting Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de Stichting Hulsmanhof door het Bestuur van de Stichting Hulsmanhof Geschreven door G. Deesker Omvang: 88 pagina's,  16,5 x 23,5 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft   Waar te koop: Is niet meer te koop Wij zijn het nog nooit tegengekomen als 2e-hands exemplaar Klik op het plaatje hieronder om het boekje als PDF-bestand te downloaden.Het is ongeveer 6 mb groot

Lees verder

1992 - Gedenkboek Onderling Hulpbetoon 100 jaar (online)

  Klik op het plaatje hierboven om het boekje online in te kijken Gedenkboek Onderling Hulpbetoon 100 jaarBoekje is samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan de de vereniging op 1 oktober 1992 en beschrijft de geschiedenis van deze vereniging tussen 1892 tot 1992   Uitgegeven door het bestuur van de Vereniging Onderling Hulpbetoon, 1992 Geschreven door S. van den Bos LNzn. K.C. van der Mije Pzn. en M. Weber Jzn. Omvang: 140 pagina's,  16 x 24 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft Waar te koop: Is niet te koop en nooit te koop geweestWij zijn het nog nooit tegengekomen...

Lees verder

1992 - Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland

  Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland geschreven door Bert Sliggers   Uitgegeven door het Procinciaal Bestuur van Noord-Holland en het Rijksarchief in Noord-Holland in de publikatiereeks Provinciale Atlas Noord-Holland   Uitgegeven door drukkerij/uitgeverij Smits in Den Haag ISBN 9070043262 Omvang: 118 pagina's   Waar te koop: regelmatig gezien op allerlei boekenwebshops voor rond de 10 euri Waarom op de Zandvoortse boekenlijst? Pagina 101 tot 111 gaat over Zandvoort

Lees verder

1992 - Op het strand gesmeten

  Op het strand gesmeten Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust. Geschreven onder redactie van B.C. Sliggers en drs.A.A. Wertheim   Uitgegeven door Walburg pers, Teylers Museum en het Zuiderzeemuseum, 1992ISBN 9060117735   Omvang: 120 pagina's, 21 x 19 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft   Waar te koop: soms nog 2e-hands via de bekende veilingsiteszoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay. Wel goed zoeken.   Prijs is tweedehands gesignaleerd op bedragen tussen de 10 en de 15 euro.

Lees verder

1992 - Tweeslag

  TweeslagZelfzorg en Mantelzorg van Nieuw UnicumGeschiedenis en achtergronden Uitgegeven Stichting Nieuw Unicum, Zandvoort, 1992 geschreven door Wim Klinkenberg en Pieter Burggraaf Omvang: 80 pagina's,  19 x 26 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft Waar te koop: Is niet te koop en nooit te koop geweestUitgegeven bij het begin van renovatie en nieuwbouwvan "Nieuw Unicum" te Zandvoort, voorjaar 1992

Lees verder

1993 - VVV Haarlem-Zandvoort (Italiaanse versie)

Boekje van de VVV Haarlem-Zandvoort Italiaanse versie   Uitgegeven door de VVV Zuid-Kennemerland   Omvang: 48 pagina's, 20 x 20 cm, geniet met zachte kaft (A5)   Waar te koop: was ooit te koop voor 1,50 gulden en nog nooit 2e-hands gezien. Erg grappig te zien dat het hele boekje in het Italiaans is maar de advertenties zijn allemaal in het Nederlands Als we tijd hebben, dan scannen we dit weleens een keer in.

Lees verder

1995 - Het trambedrijf van de NZH

  Het trambedrijf van de NZH Tussen Spui en Zandvoorts strand   Geschreven door H.J.A. Duparc. Uitgegeven door Schuyt & Co Uitgevers en Importeurs bv, Haarlem Deel 26 in de boekenreeks van de NVBSISBN 9060973887   Omvang: 120 pagina's, 21 x 29,5 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft   Waar te koop: her en der nog gewoon te koop voor prijzen tussen de 10 en de 15 euro

Lees verder

1995 - KNRM Station Zandvoort 1824-1995

  KNRM Station Zandvoort 1824-1995 Uitgegeven ter gelegenheid van de doop en indienststelling van de reddingsboot "Annie Poulisse" Samengesteld door KNRM-station Zandvoort Omvang: 16 pagina's,  15 x 21 cm, geniet met zachte kaft Waar te koop: Is niet te koop en nooit te koop geweest

Lees verder

1996 - Ik ben vanmorgen in zee geweest

  Ik ben vanmorgen in zee geweest Zandvoort aan Zee, van vissersdorp tot badplaats Uitgegeven door De Vrieseborch, Haarlem, 1996 Geschreven door Mariëtte Polman Omvang: 112 pagina's,  15,5 x 23 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaftISBN 9060763955   Waar te koop: via de uitgeverij Spaar en Hout uit Haarlem Te koop voor 12,50 euro

Lees verder

1996 - Zandvoort in oude knipsels

  Zandvoort in oude knipsels Samengesteld door W.A.H. Keur en opgedragen aan Arie Keur (Roest) Uitgegeven door het Genootschap "Oud Zandvoort", 1996Omvang: 96 pagina's, 25,5 x 17,5 cm, gebonden en gelijmd met harde kaft   Waar te koop: soms nog 2e-hands via de bekende veilingsiteszoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay. Prijs zal tweedehands rond de 10 euro liggen.

Lees verder

1997 - 75 jaar Zandvoorts Reddingsbrigade (foto)

  75 jaar Zandvoortse Reddings Brigade 1922-1997 Samengesteld door De Jubileum Commissie van de ZRB bevat 51 foto's van het begin tot het eind en een voorwoord   Uitgegeven door De Zandvoortse Reddings Brigade, 1997Omvang: 56 pagina's, 21 x 15 cm, geniet met zachte kaft   Waar te koop: soms nog 2e-hands via de bekende veilingsiteszoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay. Meeste kans is op de Koninginnedag rommelmarkt. Prijs zal tweedehands tussen de 1 en de 5 euro liggen.Voor 1 euro moet ook lukken.

Lees verder

1997 - 75 jaar Zandvoorts Reddingsbrigade (tekst)

  75 jaar Zandvoortse Reddings Brigade 1922-1997 Wervingsboekje met uitleg over het werk van de Zandvoortse Reddings Brigade   Uitgegeven door De Zandvoortse Reddings Brigade, 1997Omvang: 56 pagina's, 15 x 21 cm, geniet met zachte kaft   Waar te koop: soms nog 2e-hands via de bekende veilingsiteszoals Marktplaats, Speurders, Marktplaza en Ebay. Meeste kans is op de Koninginnedag rommelmarkt. Prijs zal tweedehands tussen de 1 en de 5 euro liggen.Voor 1 euro moet ook lukken.

Lees verder

1998 - Zandvoort tijdens de bezetting - Arend Bos

Zandvoort tijdens de bezetting, leven in het SperrgebietDit boek beschrijft zeer nauwkeurig het tijdsbestek1940-1945 in Zandvoort. Auteur drukte illegaalde verzetskrant "De Kleine Patriot" Geschreven door Arend BosISBN: 9090107975 Uitgeverij: AB Arend Bos Productions, 1998 Omvang: 144 pagina's, 27,5 x 20 cm, gebonden met harde kaft Waar te koop: bij de Bruna in Zandvoort maar het wordtinmiddels ook 2e-hands aangeboden, ook al gebeurd ditnog niet vaak. de Bruna in Zandvoort stuurt het desgewenst ook op. Er zijn verschillende drukken geweest van dit boek.

Lees verder

1999 - Redders, 175 jaar KNRM

  Redders 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij   Geschreven door Hans Vandersmissen, Siep Zeeman en Kees Brinkman   Uitgegeven door Inmerc bv iov de KNRM, 1999 Omvang: 160 pagina's, 22 x 28 cm, gebonden en gelijmd met zachte kaft   Waar te koop: wordt gewoon redder aan de wal en u krijgt meteen dit boek als welkomstgeschenk. Dus niet 2e-hands kopen!   ISBN 9066113162 (paperback) ISBN 9066113065 (gebonden)

Lees verder