Skip to main content

2011 - Zandvoort op linnen

"Zandvoort op linnen"

Nu verkrijgbaar bij de Bruna in Zandvoort

2011zol cover cpr

Onder de titel “De kustplaats als inspiratiebron voor kunstenaars; Zandvoort op linnen is bij het Genootschap “Oud Zandvoort” een rijk geïllustreerd boek verschenen met werk van vierentwintig kunstschilders. Al vanaf het begin van de zeventiende eeuw kwamen de eersten naar Zandvoort en in de loop der tijd hebben ruim 300 kunstenaars het dorp en de zee op linnen of papier vastgelegd. De inventarisatie is nog niet afgerond; het betreft hier in feite een eerste selectie. Enkele van de uitgelichte namen zijn: Frans Hals, Jozef Israëls, J. Koekkoek en Frits von Uhde. Op de omslag van dit verzorgd uitgevoerde boek is het  prachtige sfeerschilderij “Op het strand van Zandvoort” uit 1915 van Salomon Garf afgebeeld.

Het eerste exemplaar van Zandvoort op linnen werd tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 mei uitgereikt aan de scheidend voorzitter van het genootschap, de heer G.A. Cense en wel door zijn dochter Anne Marion, kunsthistorica en auteur van dit boek.

In de gelijknamige rubriek Zandvoort op linnen publiceerde zij de afgelopen tien jaar in “De Klink”, het ledenmagazine van het genootschap. In deze serie artikelen stond steeds een schilder centraal die Zandvoort op doek of op papier had vereeuwigd. Daarnaast werd een beeld geschetst van zijn (of haar) werk en leven in de badplaats, zodat er ook een tijdsbeeld is ontstaan.

Wat het boek bijzonder maakt is dat het geen bundeling van deze artikelen geworden is: er is veel nieuw en aanvullend werk geplaatst, zoveel mogelijk in kleur, alle artikelen zijn geredigeerd en vaak uitgebreid en een aantal meesters - onder wie de beroemde Jozef Israëls -  is toegevoegd. Hoewel de onderwerpen uiteraard grotendeels overeenkomen, maakt de variatie in opvatting en stijl dit overzicht zeer aantrekkelijk.

De oplage van het boek is bescheiden: slechts 400 exemplaren. Daarnaast is er een exclusieve gebonden uitvoering verschenen welke binnen een dag was uitverkocht.

Bijzonder is niet alleen dat hier “Zandvoorts werk” voor het eerst is samengebracht, maar ook dat tijdens de research voor de uitgave een schilderstuk boven water kwam, waarvan alleen nog een vale kopie in zwart/wit uit de jaren zeventig bekend was. Van de eigenaar mocht dit bij hem thuis gefotografeerd worden en gezien de herontdekking en het belang hiervan is het werk in volle glorie opgenomen in dit boek.

Het zou prachtig zijn als er naar aanleiding van deze publicatie meer Zandvoorts werk aan de vergetelheid onttrokken zou worden en door de (beroeps)fotograaf van het genootschap kan worden vastgelegd. In principe gaat het om schilderstukken of prenten van vóór 1960 en uiteraard moet Zandvoort het onderwerp zijn.

Zandvoort op linnen is verkrijgbaar bij Bruna Balkenende te Zandvoort en kost € 37,50. Bestellen is ook mogelijk via penningmeester Matthé Crabbendam, op telefoon 023-5712514.